Za pomocą aplikacji Webex Assistant można zarezerwować salę konferencyjną lub przedłużyć rezerwację od 5 minut do 2 godzin, jeśli sala jest dostępna. Rezerwacja rozpoczyna się od momentu, gdy o to poprosisz. Nie możesz dokonywać rezerwacji na później.

Kiedy rezerwujesz lub przedłużasz spotkanie, rezerwacja staje się widoczna w kalendarzu sali konferencyjnej. To pokazuje się jako zorganizowane przez harmonogramu pokoju, a nie przez osobę, która dokonała rezerwacji.

Aby sprawdzić, czy sala konferencyjna jest zarezerwowana na dany dzień, powiedz „OK Webex, show today's meetings”.

Rezerwowanie spotkania

Aby zarezerwować spotkanie, powiedz na przykład „OK Webex, book this room for 30 minutes” lub „OK Webex, reserve this room until 10.40”. Webex Assistant potwierdza rezerwację, jeśli sala konferencyjna jest dostępna.

Przedłużanie spotkania

Rezerwację sali konferencyjnej można przedłużyć w dowolnym momencie trwania spotkania. Na 5 minut przed końcem rezerwacji spotkania na ekranie pojawi się powiadomienie, aby je przedłużyć, jeśli sala jest dostępna.

Aby rozszerzyć rezerwację, powiedz na przykład „OK Webex, extend the meeting for 15 minutes” lub „OK Webex, extend the meeting until 2.30”. Webex Assistant potwierdza rezerwację, jeśli sala konferencyjna jest dostępna.