1

Przejdź do strony Spotkania i wybierz spotkanie na liście spotkań.

2

Przejdź do listy Kontakty.

Lista Osoby pokazuje wszystkich zaproszonych. Pod nazwiskiem każdej osoby możesz sprawdzić, czy ta osoba zaakceptowała zaproszenie na spotkanie, odrzuciła lub nie odpowiedziała na zaproszenie na spotkanie.