1

Przejdź do Spotkania i wybierz spotkanie na liście spotkań.

2

Przejdź do listy Osoby .

Lista Osoby zawiera wszystkie zaproszone osoby. Pod imieniem i nazwiskiem każdej osoby możesz sprawdzić, czy ta osoba zaakceptowała zaproszenie na spotkanie, odrzuciła je lub nie odpowiedziała.