1

Отидете на Срещи и изберете срещата в списъка със срещи.

2

Отидете в списъка Хора .

Списъкът Хора показва всички, които са поканени. Под името на всеки човек можете да видите дали този човек е приел, отказал или не е отговорил на поканата за среща.