1

Gå til Møter og velg møtet i møtelisten.

2

Gå til listen Personer .

Listen Personer viser alle som er invitert. Under hver persons navn kan du se om vedkommende har godtatt, avslått eller ikke svart på møteinvitasjonen.