1

Gå til Møter og velg møtet i møtelisten.

2

Gå til Folk listen.

Den Folk listen viser alle som er invitert. Under hver persons navn kan du se om denne personen har godtatt, avslått eller ikke svart på møteinvitasjonen.