Możesz przeszukiwać dzienniki aktywności z ostatnich 90 dni, a jeśli masz pakiet Pro Pack, możesz przeszukiwać dzienniki aktywności z ostatnich 12 miesięcy.

Każdy raport ma limit 20 000 zdarzeń audytu, które można wyeksportować. Jeśli Twoja organizacja ma ponad 20 000 wydarzeń, możesz dostosować datę lub filtry, aby zmniejszyć liczbę wydarzeń.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com iść do Rozwiązywanie problemów > Administrator.

2

Wprowadź opcje wyszukiwania, aby zawęzić wyniki

3

Kliknij Eksportuj do CSV i pobrać dzienniki do pliku.

Aby uzyskać więcej informacji o zdarzeniach w dzienniku aktywności, zobacz Zdarzenia audytu w Cisco Webex Control Hub.