Gdy zresetujesz dostęp użytkownika w centrum sterowania, odwołamy token dostępu tego użytkownika. Po wygaśnięciu tokenu dostępu ikonaAplikacja Webexautomatycznie wylogowuje użytkownika.

Jeśli chcesz natychmiast (i trwale) usunąć dostęp użytkownika, musisz usunąć go.

Aby odwołać token dostępu użytkownika:

1

Zaloguj się do centrum sterowania w witrynie https://admin.webex.com, przejdź do strony Użytkownicy i wybierz osobę.

Strona szczegółów użytkownika zostanie otwarta na karcie Profil użytkownika.
2

W panelu Zabezpieczenia kliknij przycisk Resetuj dostęp .

W okresie wygaśnięcia tokenu dostępuAplikacja Webexautomatycznie wylogowuje użytkownika.

Co dalej?

Jeśli chcesz zmienić czas wygaśnięcia tokenów dostępu, przeczytaj artykuł Ustawienia zasad tokenów w centrum sterowania.

Jeśli chcesz programowo zresetować dostęp użytkownika, przeczytaj o interfejsie APIautoryzacji.