Po zresetowaniu dostępu użytkownika w Control Hub unieważniamy token dostępu tego użytkownika. Po wygaśnięciu tokenu dostępu aplikacja Webex automatycznie wylogowuje użytkownika.

Jeśli chcesz natychmiast (i trwale) usunąć dostęp użytkownika, musisz usuń użytkownika .

Aby unieważnić token dostępu użytkownika:

1

Zaloguj się do Control Hub pod https://admin.webex.com, a następnie przejdź do użytkowników i wybierz użytkownika.

Na karcie Podsumowanie użytkownika otwiera się strona szczegółów użytkownika.
2

W Bezpieczeństwo panelu, kliknij Resetuj dostęp .

W okresie ważności tokena dostępu aplikacja Webex automatycznie wylogowuje użytkownika.

Co zrobić dalej

Jeśli chcesz zmienić czas wygaśnięcia tokenów dostępu, przeczytaj Ustawienia zasad tokenu w Control Hub .

Jeśli chcesz programowo zresetować dostęp użytkowników, przeczytaj informacje na temat API autoryzacji .