Błąd API: "Użytkownik lub witryna nie obsługuje tego typu spotkania".

Tylko administratorzy witryny

Błąd API: "Użytkownik lub witryna nie obsługuje tego typu spotkania".

Błąd: "Użytkownik lub witryna nie obsługuje tego typu spotkania" podczas próby zaplanowania lub rozpoczęcia spotkania przy użyciu interfejsów API.


Przyczyna:Występuje, gdy typ sesji / numer indeksu, który nie jest dostępny w witrynie Webex, jest używany do planowania lub rozpoczynania spotkania przy użyciu interfejsów API.


Rozwiązanie:

Tylko administratorzy witryny

Aby uzyskać właściwy typ sesji / numery indeksu:

  1. Zaloguj się na stronie Administracja witryną Webex.
  2. Na stronie Informacje o witrynie przewiń w dół do sekcji Typ usługi.

    Znajdź żądane liczby w kolumnie Indeks , zobacz poniższy przykład:

 

Czy ten artykuł był pomocny?