API-fel: "användaren eller webbplatsen har inte stöd för den här mötestyp."

Endast webbplatsadministratörer

API-fel: "användaren eller webbplatsen har inte stöd för den här mötestyp."

Fel: "användaren eller webbplatsen har inte stöd för denna mötestyp." när du försöker schemalägga eller starta ett möte med API: er.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Orsak:
detta inträffar när ett sessionstyp/index nummer som inte är tillgängligt på WebEx-webbplatsen används för att schemalägga eller starta ett möte med API: er.

Lösning:

Endast webbplatsadministratörer

Så här hämtar du korrekta sessionstyp/index nummer:

  1. Logga in på din WebEx webbplatsalternativ-sida.
  2. Från sidan webbplatsinformation bläddrar du ner till avsnittet typ av tjänst .

    Hitta önskade nummer i kolumnen index, se exemplet nedan:

 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
arrow up