API greška: 'Korisnik ili lokacija ne podržava ovaj tip sastanka.'

Samo administratori lokacije

API greška: 'Korisnik ili lokacija ne podržava ovaj tip sastanka.'

Greška: 'Korisnik ili lokacija ne podržavaju ovaj tip sastanka.' kada pokušavate da zakažete ili započnete sastanak pomoću API-ja.


Uzrok:Do ovoga dolazi kada se tip sesije / broj indeksa koji nije dostupan na Webex lokaciji koristi za planiranje ili započinjanje sastanka pomoću API-ja.


Rešenje:

Samo administratori lokacije

Da biste dobili odgovarajući tip sesije / brojeve indeksa:

  1. Prijavite se na stranicu "Administracija Webex lokacije".
  2. Sa stranice "Informacije o lokaciji" pomerite se nadole do odeljka Tip usluge.

    Željene brojeve pronađite u koloni Indeks , pogledajte primer ispod:

 

Da li je ovaj članak bio koristan?