Jak włączyć lub wyłączyć kontrolę przepustowości urządzenia wideo dla platformy wideo Cisco Webex (V2)?

Jak włączyć lub wyłączyć kontrolę przepustowości urządzenia wideo dla platformy Cisco Webex Video Platform (V2)?

Jak włączyć kontrolę przepustowości urządzenia wideo dla platformy Cisco Webex Video Platform (V2)?

Gdzie jest ustawienie „Kontrola przepustowości urządzenia wideo” w administracji witryny?

Jak ograniczyć przepustowość urządzeń wideo w sesjach Cisco Webex Video Platform (V2)?

Co to jest ustawienie „Włącz kontrolę przepustowości urządzenia wideo” w administratorze witryny?

Uwaga:

 • Nie zaleca się wyłączania kontroli przepustowości urządzenia wideo. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pogorszenie jakości odtwarzania wideo.


Rozwiązanie:

Gdy włączona jest kontrola przepustowości urządzenia wideo, Webex obniży szybkość transmisji wideo w sesjach Cisco Webex Video Platform (V2), gdy klient Webex wykryje niską przepustowość.

Tylko administratorzy witryny

Aby włączyć lub wyłączyć kontrolę przepustowości urządzenia wideo w witrynie:

 1. Zaloguj się na stronie Administracja witryny Webex. (Przykład: SITENAME.webex.com/admin.php)
 2. Kliknij opcję Konfiguracja w lewym panelu.
 3. Kliknij opcję Wspólne ustawienia witryny, a następnie kliknij opcję Opcje.
 4. W sekcji Opcje pokoju konferencyjnego Cloud Collaboration wybierz żądaną opcję Włącz kontrolę przepustowości urządzenia wideo.
  • W kratę: włączona kontrola przepustowości urządzenia wideo
  • Niepowstrzymany: kontrola przepustowości urządzenia wideo wyłączona
    
 5. Przewiń na dół strony i kliknij Aktualizuj.

Czy ten artykuł był pomocny?