Kako da omogućim ili onemogućim kontrolu propusnosti video uređaja za Cisco Webex video platformu (V2)?

Kako da omogućim ili onemogućim kontrolu propusnosti video uređaja za Cisco Webex Video Platform (V2)?

Kako da uključim kontrolu propusnosti video uređaja za Cisco Webex Video Platform (V2)?

Gde je postavka za „Kontrolu propusnosti video uređaja“ u administratoru sajta?

Kako da ograničim propusnost za video uređaje u Cisco Webex Video Platform (V2) sesijama?

Šta je postavka „Omogući kontrolu propusnosti video uređaja“ u administratoru sajta?

Napomena:

 • Ne preporučuje se onemogućavanje kontrole propusnosti video uređaja. Onemogućavanje ove funkcije može da dovede do lošeg video doživljaja.


Rešenje:

Kada je omogućena kontrola propusnosti video uređaja, Webex će smanjiti brzinu video bita u Cisco Webex Video Platform (V2) sesijama, kada klijent Webex detektuje malu propusnost.

Samo administratori sajta

Da biste omogućili ili onemogućili kontrolu propusnosti video uređaja na svom sajtu:

 1. Prijavite se na Webex stranicu za administraciju sajta. (Primer: SITENAME.webex.com/admin.php)
 2. Kliknite na Konfiguracija na levoj tabli.
 3. Kliknite na Zajedničke postavke sajta, a zatim kliknite na Opcije.
 4. U odeljku Opcije sobe za sastanke saradnje u oblaku izaberite željenu opciju za Omogućavanje kontrole propusnosti video uređaja.
  • Provereno: omogućena kontrola propusnosti video uređaja
  • Neprovereno: onemogućena kontrola propusnosti video uređaja
    
 5. Na dnu stranice kliknite na Ažuriraj.

Da li je ovaj članak bio koristan?