Błąd: "100051" podczas próby zalogowania się do aplikacji Cisco Webex Meetings przy użyciu konta uczestnika

Błąd: "100051" i błąd: '100054'

Dlaczego nie mogę zalogować się do aplikacji mobilnej Cisco Webex przy użyciu konta uczestnika?

Błąd: "100051" podczas próby zalogowania się do aplikacji Cisco Webex Meetings przy użyciu konta tylko dla uczestników.

Błąd: "100054" podczas próby zalogowania się do aplikacji Cisco Webex Meetings przy użyciu konta tylko dla uczestników.

Rozwiązanie:

Aby logować się i organizować spotkania z poziomu aplikacji mobilnej, musisz użyć konta z uprawnieniami gospodarza. Zwykle nadal możesz dołączać do spotkań za pomocą aplikacji spotkania mobilne bez logowania.

Jeśli ten błąd pojawia się podczas próby dołączenia do spotkania, a nie próbujesz się zalogować, skontaktuj się z gospodarzem spotkania. Witryna Webex może mieć włączone ustawienie "Wymagaj od użytkowników posiadania konta podczas dołączania przez telefon", aby wymagać zalogowania się przed uczestnictwem w spotkaniach.
Aby dołączyć do spotkania, poproś gospodarza o skonfigurowanie konta "Tylko dla uczestników" i zalogowanie się do aplikacji na spotkanie.


 

Czy ten artykuł był pomocny?