Fel: "100051" när jag försöker logga in på Cisco Webex Meetings-appen med ett deltagarkonto

Fel: "100051" och Fel: '100054'

Varför kan jag inte logga in på Cisco Webex-mobilappen med ett deltagarkonto?

Fel: "100051" när jag försöker logga in i Cisco Webex Meetings-appen med ett endast-deltagarkonto.

Fel: "100054" när jag försöker logga in på Cisco Webex Meetings-appen med ett endast-deltagarkonto.

Lösning:

Om du vill logga in och hålla möten från mobilappen måste du använda ett konto med värdprivilegier. Normalt kan du fortfarande delta i möten via mobilappen utan att logga in.

Om du får det här felet när du bara försöker delta i mötet och inte försöker logga in ska du kontakta mötesvärden. Webex-webbplatsen kan ha inställningen " Kräv att användare har ett konto vid deltagande via telefon " aktiverat för att kräva att duloggar in innan de deltar imötena.
Om du vill delta i mötet ber du värden att konfigurera ett "Endast deltagare"-konto åt dig och logga in på appen till mötet.


 

Var den här artikeln användbar?