Z powodu aktualizacji jednej z usług wewnętrznej bazy danych należy się zalogować do łącznika urządzenia Webex tylko w najnowszej wersji (wersja 1.1.289 i nowsze) Jeśli wcześniej jest dostępna wersja, użytkownik nie będzie mógł się zalogować.

Użyj poniższych łączy do pobrania najnowszej wersji oprogramowania, aby umożliwić pomyślne ponowne uwierzytelnienie:

w interfejsie Webex Device Connector jest wysyłane powiadomienie o dostępności uaktualnienia. Zalecamy kliknięcie przycisku Aktualizuj, aby korzystać z najnowszej wersji oprogramowania zawierającej poprawki błędów i ulepszenia zabezpieczeń:


Aktualizacje bez informacji o wydaniu to bieżące wydania konserwacyjne. Są to wymagane aktualizacje, aby zapewnić aktualność i bezpieczeństwo wdrożenia Webex Device Connector, ale nie zawierają one zmian, które wpływają na funkcjonalność lub usuwają konkretne błędy mające wpływ na klientów.

1.1.378

26 maja 2023 r.

 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję oprogramowania urządzenia współpracy na CE 9.15.3.

1.1.368

20 kwietnia 2023 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.359

16 lutego 2023 r.

 • Stały problem z listą klientów w oknie zmiana klienta

1.1.358

9 lutego 2023 r.

 • Rozwiązano problem z Instalatorem Windows.

1.1.356

18 stycznia 2023 r.

 • Aktualizacje wizualne.

1.1.349

1 grudnia 2022 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.335

14 października 2022 r.

 • Ustalono brakującą obsługę Webexa paska pokoju od Cisco Unified CM.

1.1.330

8 sierpnia 2022 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.320

22 kwietnia 2022 r.

 • Problem, gdy w przypadku korzystania z CSV pliku do dołączania urządzenie jest wyświetlane w takiej sytuacji, w jakiej były rejestrowane .

1.1.318

28 lutego 2022 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.311

26 stycznia 2022 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.303

5 stycznia 2022 r.

 • Zmiana ta została zmodyfikowana w celu natychmiastowego sprawdzenia dostępności nowych wersji oprogramowania po uruchomieniu złącza urządzenia Wcześniej należy to zrobić po zalogowaniu się.

1.1.289

2 listopada 2021 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.286

23 września 2021 r.

 • Podpisał Windows Installer przy użyciu certyfikatu rozszerzonego sprawdzania poprawności (EV)

1.1.271

22 czerwca 2021 r.

 • Zmieniono, aby na ekranie logowania zawsze pokazywana była opcja Spróbuj zalogować się używając kodu dostępu?.

1.1.270

18 czerwca 2021 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.266

8 czerwca 2021 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.264

2 czerwca 2021 r.

 • Zmieniono minimalną wersję Unified CM AXL na 11.0.

  Klienci, którzy łączą się ze starszymi wersjami Unified CM muszą ustawić właściwość cucm_axl_version w (UserDir)/.webexdeviceconnector/connector.properties. Na przykład: cucm_axl_version=10.5.

1.1.263

27 maja 2021 r.

 • Dodano sprawdzanie, czy silne szyfrowanie jest obsługiwane przez urządzenie podczas wprowadzania na pokład przy użyciu plików eksportu CSV lub TMS.

1.1.262

26 maja 2021 r.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że modal Zmień klienta czasami nie ładował poprawnie listy klientów.

 • Dodano postęp ładowania i całkowitą liczbę klientów w oknie modalnym Zmień klienta.

 • Zaktualizowano o najnowszą wersję Java Runtime.

1.1.249

10 maja 2021 r.

 • Zaktualizowano Device Connector, aby wskazać, że minimalna wersja oprogramowania wymagana dla Webex Edge for Device to CE 9.14.5.

1.1.242

14 kwietnia 2021 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.241

12 kwietnia 2021 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.240

12 kwietnia 2021 r.

 • Dodano wsparcie dla serwerów proxy przechwytujących TLS. Teraz złącze urządzenia ufa certyfikatom w . webexdeviceconnector/certs dla połączeń podjętych w chmurze poza Unified cm.

1.1.234

4 marca 2021 r.

 • Naprawiono problem, w wyniku którego niektórzy użytkownicy systemu Microsoft Windows nie mogli zsynchronizować szczegółów połączeń hybrydowych dla nowych urządzeń.

1.1.233

2 marca 2021 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.232

29 stycznia 2021 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.230

26 stycznia 2021 r.

 • Dodano element menu Ustawienia łączenia z FedRAMP , w którym można włączyć logowanie FedRAMP.

 • Zmieniono tekst przycisku Zaloguj się na Zaloguj się do Webex FedRAMP, aby wyjaśnić, gdzie użytkownik się loguje.

 • Jako wymóg dodano automatyczne wylogowywanie po 15 minutach bezczynności dla użytkowników FedRAMP.

1.1.228

22 stycznia 2021 r.

 • Umożliwia zmianę wersji AXL używanej przez złącze urządzenia przez ustawienie właściwości cucm_axl_version w pliku Connector. properties . Może to być używane, jeśli złącze urządzenia nie może połączyć się z unified CM z powodu problemu ze zgodnością AXL.

1.1.226

14 stycznia 2021 r.

 • Poprawiono rejestrowanie inspekcji.

1.1.222

6 stycznia 2021 r.

 • Zaktualizowano o najnowszą wersję Java Runtime.

1.1.209

14 grudnia 2020 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.208

8 grudnia 2020 r.

 • Zaktualizowano następujący tekst w interfejsie użytkownika: "zarejestrowanie urządzenia w chmurze Cisco Webex spowoduje zastąpienie każdej istniejącej konfiguracji urządzenia" zostanie zmieniona na "zarejestrowanie urządzenia w chmurze Cisco Webex spowoduje zastąpienie konfiguracji połączenia i książki telefonicznej

1.1.207

1 grudnia 2020 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.206

12 listopada 2020 r.

 • Naprawiono problem z logowaniem Google SSO.

1.1.204

9 listopada 2020 r.

 • Poprawiono sprawdzanie wersji oprogramowania dla nieobsługiwanych urządzeń. Wcześniej niektóre urządzenia były akceptowane, gdy posiadały oprogramowanie wcześniejsze niż CE 9.10.

 • Podczas wprowadzania danych CSV nie można ustawić pustej nazwy dla obszaru roboczego.

1.1.200

27 października 2020 r.

 • W przypadku Hybrid Calling for Devices wszystkie urządzenia, które nie mają jeszcze zsynchronizowanych z chmurą informacji Unified CM, są teraz wyświetlane na górze listy obszarów roboczych. Zmiana ta jest przydatna dla organizacji z dużą ilością obszarów roboczych z włączonym Hybrid Calling, które muszą synchronizować tylko nowo włączone wpisy.

1.1.197

8 października 2020 r.

 • Naprawiono problem, w wyniku którego Device Connector nie mógł odczytać swojego pliku właściwości, ponieważ system Windows oznaczał ten plik jako ukryty.

1.1.183

4 września 2020 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.177

19 sierpnia 2020 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.173

7 sierpnia 2020 r.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że łączenie urządzeń za pomocą pliku CSV kończyło się niepowodzeniem. Brak możliwości połączenia urządzeń powodował wyświetlenie nieprawidłowego komunikatu o błędzie Niepowodzenie połączenia.

1.1.170

16 czerwca 2020 r.

 • Naprawiono problem, w wyniku którego Device Connector pojawiał się w folderze Nieznane w menu startowym systemu Windows 10. Teraz nazwa jest poprawnie wyświetlana w folderze Cisco.

 • Zmieniono nazwę instancji Miejsca na Obszary robocze w narzędziu.

1.1.167

4 czerwca 2020 r.

 • Poprawiono obsługę błędów podczas używania plików eksportu CSV lub przeglądu TMS.

1.1.166

2 czerwca 2020 r.

 • Naprawiono problem polegający na tym, że Device Connector nie mógł połączyć urządzenia Webex Edge krótko po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia.

1.1.163

28 maja 2020 r.

 • Dodano identyfikator dziennika do raportowania problemu. Przekaż identyfikator dziennika do przedstawiciela pomocy technicznej podczas odwoływania się do problemu.

1.1.161

26 maja 2020 r.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że administratorzy partnerów nie mogli zarządzać klientami w innym centrum danych niż partner.

 • Dodano obsługę dostępu administratora sprzedaży.

 • Dodano obsługę wyszukiwania na ekranie Zmień klienta.

1.1.160

25 maja 2020 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.152

15 maja 2020 r.

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego Device Connector nie obsługiwał prawidłowo plików cookie dla przepływów logowania SSO.

1.1.151

12 maja 2020 r.

 • Naprawiono problem, w wyniku którego Device Connector nie udostępniał opcji logowania za pomocą kodu dostępu w przypadku pewnych warunków błędu.

1.1.148

8 maja 2020 r.

 • Nazwę urządzenia można zmienić w widoku listy przed rejestracją w chmurze za pomocą pliku CSV.

1.1.143

28 kwietnia 2020 r.

 • Zaktualizowano narzędzie, podając wersję CE9.12 jako zalecaną dla Webex Edge for Devices.

1.1.139

27 kwietnia 2020 r.

 • Zaktualizowano format sygnatury czasowej.

 • Wprowadzono pewne ulepszenia rejestrowania.

1.1.137

23 kwietnia 2020 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.135

23 kwietnia 2020 r.

 • Jeśli jesteś istniejącym klientem Hybrid Calling for Webex Devices (Call Connector), możesz teraz użyć Webex Device Connector do migracji swojej organizacji do rozwiązania Hybrid Calling for Webex Device (Device Connector). Narzędzie zachowuje istniejącą konfigurację w chmurze; po zakończeniu można połączyć się ze środowiskiem Unified CM, aby dokończyć synchronizację między siedzibą a chmurą. Migracja nie powoduje przerwy w świadczeniu usług; dane są przenoszone i nadal działają tak jak wcześniej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku instalacji.

1.1.134

20 kwietnia 2020 r.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że Device Connector nie pozwalał pominąć sprawdzania poprawności certyfikatu podczas łączenia się z Unified CM za pomocą adresu IP.

1.1.131

17 kwietnia 2020 r.

 • Naprawiono problem, w wyniku którego w niektórych przypadkach podczas logowania w aplikacji Device Connector wyświetlana była biała, pusta strona.

1.1.126

7 kwietnia 2020 r.

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego w aplikacji Device Connector wyświetlana była opcja Hybrid Calling dla klientów, którzy nie zostali jeszcze zmigrowani do nowego rozwiązania.

1.1.124

6 kwietnia 2020 r.

 • Naprawiono błąd powodujący, że Device Connector nie mógł łączyć urządzeń.

1.1.118

31 marca 2020 r.

 • Poprawiono brak Cisco Webex Desk Pro podczas odczytywania urządzeń z Unified CM.

 • Dodano obsługę logowania kodu dostępu koncentratora sterowania. Powinno to pomóc organizacjom z łącznikiem urządzenia SSO problemami Zauważ, że nie jest to jeszcze włączone w Control Hub, ale zostanie to wdrożone w przyszłym tygodniu.

1.1.109

17 marca 2020 r.

 • Brak informacji o wydaniu dla tej aktualizacji.

1.1.94

25 lutego 2020 r.

 • Naprawiono problem, w wyniku którego konto administratora nie mogło zalogować się do Webex Device Connector za pośrednictwem środowiska pojedynczego logowania (SSO), które wymaga uwierzytelniania NTLM.

 • Dodano nazwę domeny do etykiety nazwy użytkownika na stronie logowania.

1.1.84

17 lutego 2020 r.

 • Zaktualizowane pliki językowe.

1.1.82

17 lutego 2020 r.

 • Naprawiono problem, w którym kliknięcie przycisku Połącz wszystkie dla Webex Edge w widoku filtrowanego wyszukiwania powodowało połączenie wszystkich urządzeń, a nie tylko tych, które pasowały do wyszukiwanego tekstu.

1.1.78

30 stycznia 2020 r.

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego pozycja menu użytkownika czasami nie była wyświetlana po kliknięciu.

 • Rozwiązano problemy z serwerami proxy HTTP, w których niektóre żądania nie trafiały do skonfigurowanego serwera proxy.

 • Ulepszone komunikaty o błędach dla błędów logowania.

1.1.77

29 stycznia 2020 r.

 • Ulepszone dane rejestrowania do celów rozwiązywania problemów.

1.1.75

16 stycznia 2020 r.

 • Zapobieganie nawiązywaniu połączeń z nieobsługiwanymi wersjami Unified CM dla Webex Edge for Devices. Należy używać wersji 11.5(1) SU3 lub 12.5(1) i nowszych jako minimalnie obsługiwanych wydań. (Wersja 12.0(1) nie jest obsługiwana.)

1.1.71

10 stycznia 2020