Po zalogowaniu się na ekranie powitalnym programu Device Connector wyświetlane są następujące opcje zarządzania urządzeniami:

 • Chcę zarejestrować wiele urządzeń w chmurze — aby jednocześnie zarejestrować w chmurze wiele urządzeń Webex, należy użyć prostego pliku CSV. Więcej informacji znajduje się w artykule Przygotowywanie urządzeń do pracy w chmurze.

 • Potrzebuję funkcji chmury dla mojego urządzenia zarejestrowanego lokalnie — dzięki usłudze Webex Edge for Devices uzyskasz dostęp do funkcji chmury Webex oraz zachowasz lokalny dostęp do multimediów i obsługi połączeń. Więcej informacji znajduje się w artykule Webex Edge for Devices.

 • Chcę dodać lokalną obsługę połączeń do moich urządzeń zarejestrowanych w chmurze — ta usługa zapewnia lokalne funkcje obsługi połączeń programu Unified Communications Manager (Unified CM) urządzeniom Webex zarejestrowanym w chmurze. Więcej informacji znajduje się w Przewodniku wdrażania hybrydowej obsługi połączeń dla urządzeń Webex na stronie https://www.cisco.com/go/hybrid-call-webex-devices.

Device Connector umożliwia również dostęp do następujących funkcji:

 • Informacje o uaktualnieniach interfejsu oprogramowania — gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania, Device Connector wysyła powiadomienie, dzięki czemu można od razu dokonać ręcznego uaktualnienia. Zalecamy zawsze uaktualniać oprogramowanie do najnowszej wersji.

 • Obsługa serwerów proxy — można bezpośrednio nawiązać połączenie z serwerem proxy uwierzytelniania podstawowego lub serwerem proxy przechwytywania TLS, wprowadzając wymagane informacje w programie Device Connector.

 • Obsługa FedRAMP (Webex for Government) — w menu ustawień program Device Connector można skonfigurować tak, aby wskazywał chmurę Webex FedRAMP zamiast standardowej chmury Webex.

 • Zgłaszanie problemu — użyj oprogramowania, aby przekazać opinię i automatycznie przesyłać dzienniki do chmury.

Instalacja

Program Device Connector można pobrać z Control Hub. Zainstaluj go na urządzeniu z systemem Windows lub komputerze Mac albo na maszynie wirtualnej, która może uzyskać dostęp do lokalnego środowiska i urządzeń.

 • Microsoft Windows 10 lub nowszy

 • macOS Big Sur (11) lub nowszy

Zainstaluj oprogramowanie i przeprowadź uaktualnienie przy użyciu konta lokalnego z uprawnieniami administratora.

Aby korzystać z hybrydowej obsługi połączeń, oprogramowanie należy zainstalować w systemie z dostępem sieciowym do programu Unified Communications Manager (Unified CM).

Aby przygotować do pracy w chmurze wiele urządzeń naraz, zainstaluj oprogramowanie na komputerze, który może uzyskiwać bezpośredni dostęp do urządzeń za pośrednictwem protokołu HTTP.

Internetowy serwer proxy

Jeśli w organizacji do dostępu do internetu używa się serwera proxy, należy uzyskać szczegółowe informacje o podstawowym serwerze proxy HTTP lub przechwytującym TLS (adres, port). Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelniania podstawowego, potrzebne są również nazwa użytkownika i hasło. Device Connector nie może użyć innych metod do uwierzytelnienia przy użyciu serwera proxy.

 • Device Connector ufa certyfikatom w folderze .webexdeviceconnector/certs w przypadku połączeń wykonywanych do chmury i do środowiska Unified CM.

 • W przypadku serwera proxy przechwytującego TLS w folderze certyfikatów należy umieścić certyfikat urzędu certyfikacji dla tego serwera proxy.

 • Aplikację Squid 3.1.19 przetestowaliśmy i zweryfikowaliśmy w systemie Ubuntu 12.04.5.

Porty

Skonfiguruj następujący dostęp do portu na potrzeby komunikacji z systemu, na którym działa Device Connector:

 • Port TCP 443 (zabezpieczony) — protokół HTTPS lub zabezpieczone gniazda sieci Web wychodzące do *.wbx2.com, *.webex.com, *.ciscospark.com i *.cisco.com

 • Port TCP 8443 — zapytania AXL do Unified CM

Otwórz następujące porty, aby umożliwić przechodzenie multimediów między telefonami, rozwiązaniami Expressway w parze przechodzenia oraz chmurą Webex:

KlientCelPortyProtokółFunkcja
Para przechodzenia ExpresswayDowolne36000–59999UDPMultimedia SIP między telefonami a rozwiązaniami Expressway. Otwórz te porty tylko na rozwiązaniach Expressway.
1

Z widoku klienta na stronie https://admin.webex.com wybierz kolejno opcje Zarządzanie > Urządzenia, a następnie kliknij Zasoby.

2

Przewiń listę do pozycji Narzędzia i kliknij pozycję Pobierz, a następnie w zależności od używanej platformy wybierz opcję Pobierz dla komputera Mac albo Pobierz dla systemu Windows.

3

Otwórz plik instalatora i postępuj zgodnie z monitami:

W przypadku systemu Windows:

 1. Kliknij przycisk Dalej, zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Zmień folder docelowy lub pozostaw ten, który jest domyślnie ustawiony, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij przycisk Zainstaluj. Kreator instalacji zainstaluje oprogramowanie.

W przypadku komputera Mac:

 1. Przeczytaj to wprowadzenie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 2. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij opcję Zgadzam się, aby zaakceptować licencję na oprogramowanie.

 3. Wybierz dysk, na którym chcesz zainstalować oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Opcjonalnie kliknij przycisk Zmień lokalizację instalacji, jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie w innym miejscu. Jeśli nie chcesz zmieniać położenia, kliknij przycisk Zainstaluj.

 5. Gdy zostanie wyświetlony ekran z informacją potwierdzającą pomyślne zainstalowanie oprogramowania, kliknij przycisk Zamknij.

Następne czynności

 • Zaloguj się do programu Device Connector, używając pełnych poświadczeń administratora lub poświadczeń administratora urządzenia.

 • Aby nawiązać połączenie z chmurą FedRAMP zamiast z chmurą Webex, przejdź do ustawień i wybierz opcję Połącz z FedRAMP.

 • Device Connector informuje o dostępności uaktualnienia. Zalecamy kliknięcie przycisku Aktualizuj, aby korzystać z najnowszej wersji oprogramowania zawierającej poprawki błędów i ulepszenia zabezpieczeń:

Problem — Złącze urządzenia działa z Pulpitem zdalnym systemu Windows. Jeśli w trakcie działania narzędzia zakończysz połączenie pulpitu zdalnego, po ponownym zalogowaniu się wyświetlony będzie pusty ekran narzędzia Device Connector i nie będzie ono odpowiadać.

Rozwiązanie — Uruchom ponownie Złącze urządzenia.

Problem — YubiKey jest nieobsługiwany w przypadku dostępu za pomocą funkcji logowania jednokrotnego (SSO) usługi Google.

Rozwiązanie — zaloguj się bez YubiKey.

Dzienniki

Aby włączyć rejestrowanie debugowania dla Device Connector, otwórz menu Konfiguracja i wybierz Włącz rejestrowanie debugowania.

Device Connector przechowuje dzienniki w następujących katalogach:

 • Windows: [katalog_użytkownika].webexdeviceconnector\logs

 • Mac: /Users/[nazwa_użytkownika]/.webexdeviceconnector/logs

Dzienniki można otwierać w edytorze tekstu, np. Notatniku.