Aby dołączyć do spotkania Google Meet bezpośrednio za pomocą OBTP, musisz włączyć kalendarz hybrydowy . OBTP dla spotkań Google Meet jest obsługiwana w przypadku korzystania z Hybrid Google lub Hybrid O365 jako integracji z kalendarzem — nie w przypadku korzystania z lokalnego serwera Exchange. Pamiętaj, że protokół OBTP dla Google Meet nie jest wyświetlany w aplikacji Webex .

Upewnij się, że silnik sieci Web jest również włączony — jeśli nie, wykonaj opisane czynności tutaj aby go włączyć.

Zaplanuj a zasób w Kalendarzu Google (OBTP)

Aby utworzyć zaplanowane spotkanie i zarezerwować urządzenie jako zasób, otwórz Kalendarz Google i dodaj urządzenie jako zasób (pokoje). Zobacz Dokumentacja Google aby uzyskać więcej informacji.

Zaplanuj a urządzenie w trybie osobistym w Kalendarzu Google (OBTP)

Spotkania można również planować dla użytkowników, którzy mają urządzenia osobiste. Otwórz Kalendarz Google i dodaj użytkownika w obszarze Dodaj gości . Usługa kalendarza musi być włączona na urządzeniu, niezależnie od tego, czy jest to Microsoft Exchange , czy Kalendarz Google. Zobacz Dokumentacja Google aby uzyskać więcej informacji.


Jeśli urządzenie jest połączone z aplikacją Webex Edge dla urządzeń, potrzebna jest wersja oprogramowania CE9.14.3.

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do strony Urządzenia.

2

Wybierz Ustawienia w prawym górnym rogu i przejdź do Dostawcy spotkań. Włącz Włącz Google Meet .

3

Możesz dodać token, aby włączyć usługę współdziałania Google. Dzięki temu użytkownicy mogą dołączać do spotkania bez oczekiwania na dopuszczenie jako gość. Wygeneruj token w dniuhttps://admin.google.com postępując zgodnie z Dokumentacja Google i kliknij Prześlij . Pamiętaj, że aby uzyskać ten token, potrzebujesz płatnej wersji Google Workspace.