Aby włączyć wywoływanie Microsoft Teams WebRTC, kalendarz hybrydowy musi być włączony. Upewnij się, że aparat internetowy jest również włączony - Jeśli nie, wykonaj kroki opisane tutaj , aby go włączyć.

Ustawienie dołączania anonimowego jest domyślnie włączone w usłudze Microsoft Teams. Jeśli jest wyłączony, możesz go włączyć w Microsoft Teams, aby urządzenia Webex mogły łączyć się przez WebRTC. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak włączyć to ustawienie, przejdź tutaj .


Jeśli Twoje urządzenie jest połączone z Webex Edge dla urządzeń, potrzebujesz wersji oprogramowania CE9.14.3.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com programie , przejdź do strony Urządzenia.

2

Wybierz Ustawienia w prawym górnym rogu i przejdź do Obsługi WebRTC. Przełącz na Włącz wywoływanie Microsoft Teams WebRTC .