Aby wyświetlić profil użytkownika, przesuń kursor myszy nad zdjęcie profilowe i kliknij opcję People Insights .


 

Aby wyświetlić i edytować własny profil użytkownika, kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Mój profil użytkownika.

Aby wyświetlić profil użytkownika, dotknij jego zdjęcia profilowego, a następnie dotknij opcji People Insights.


 

Aby wyświetlić i edytować własny profil użytkownika, kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Mój profil użytkownika.

Aby wyświetlić profil użytkownika, przesuń kursor myszy nad zdjęcie profilowe i kliknij opcję People Insights.


 

Aby wyświetlić i edytować własny profil użytkownika, kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Mój profil użytkownika.