כדי להציג פרופיל תובנות של אנשים, יש לרחף מעל תמונת הפרופיל שלהם וללחוץ על תובנות של אנשים .


 

כדי להציג ולערוך את פרופיל התובנות של האנשים שלך, לחץ על תמונת הפרופיל שלך ובחר את פרופיל התובנות של האנשים שלי.

כדי להציג פרופיל תובנות של אנשים, הקש על תמונת הפרופיל שלהם ולאחר מכן הקש על תובנות של אנשים .


 

כדי להציג ולערוך את פרופיל התובנות של האנשים שלך, לחץ על תמונת הפרופיל שלך ובחר את פרופיל התובנות של האנשים שלי.

כדי להציג פרופיל תובנות של אנשים, יש לרחף מעל תמונת הפרופיל שלהם וללחוץ על תובנות של אנשים .


 

כדי להציג ולערוך את פרופיל התובנות של האנשים שלך, לחץ על תמונת הפרופיל שלך ובחר את פרופיל התובנות של האנשים שלי.