Da biste prikazali profil nečijih ljudi, zadržite pokazivač iznad slike profila i kliknite na dugme "Uvid u ljude".


 

Da biste prikazali i uredili profil uvida sopstvenih ljudi, kliknite na sliku profila i izaberite profil "Moji uvidi ljudi".

Da biste prikazali profil nečijih ljudi, dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite stavku Uvidi ljudi.


 

Da biste prikazali i uredili profil uvida sopstvenih ljudi, kliknite na sliku profila i izaberite profil "Moji uvidi ljudi".

Da biste prikazali profil nečijih ljudi, zadržite pokazivač iznad slike profila i kliknite na dugme "Uvid uljude".


 

Da biste prikazali i uredili profil uvida sopstvenih ljudi, kliknite na sliku profila i izaberite profil "Moji uvidiljudi".