Da biste prikazali nečiji profil Uvidi osoba, zadržite pokazivač miša iznad njegove slike profila i kliknite Uvidi osoba .


 

Da biste prikazali i uredili vlastiti profil Uvidi osoba, kliknite na svoju profilnu sliku i odaberite Moj profil uvida osoba.

Da biste pogledali nečiji profil Uvidi osoba, dodirnite njegovu profilnu sliku, a zatim Uvidi osoba.


 

Da biste prikazali i uredili vlastiti profil Uvidi osoba, kliknite na svoju profilnu sliku i odaberite Moj profil uvida osoba.

Da biste prikazali nečiji profil Uvidi osoba, zadržite pokazivač miša iznad njegove slike profila i kliknite Uvidi osoba.


 

Da biste prikazali i uredili vlastiti profil Uvidi osoba, kliknite svoju profilnu sliku i odaberite Moj profil uvida osoba.