Telefon konferencyjny Cisco IP z serii 7832

Telefon konferencyjny Cisco IP z serii 7832 usprawnia komunikację między ludźmi, ponieważ obsługuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości oraz zapewnia pełne pokrycie (360 stopni) sal konferencyjnych i gabinetów dyrektorskich dowolnej wielkości. Telefon jest wyposażony w dwukierunkowy zestaw głośnomówiący oferujący doskonały dźwięk pełnodupleksowy. Telefon konferencyjny Cisco IP z serii 7832 to proste rozwiązanie, które spełni wymagania wszelkich sal konferencyjnych.

Telefon wyposażono w czułe mikrofony o charakterystyce kołowej (360 stopni). Dzięki temu użytkownicy mogą mówić w naturalny sposób, ponieważ ich wypowiedzi są wyraźnie słyszalne z odległości do 2,1 m. W modelu tym zastosowano też technologię przeciwdziałającą interferencjom ze strony telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych, co zapewnia stabilną komunikację bez zakłóceń.

Podobnie jak inne urządzenia sieciowe, telefon Cisco IP wymaga konfigurowania i zarządzania. W omawianych telefonach sygnał jest kodowany i odkodowywany przy użyciu następujących kodeków:
 • G.711 a-law

 • G.711 mu-law

 • G.722

 • G722.2 AMR-WB

 • G.729a/G.729ab

 • G.726

 • iLBC

 • Opus

 • iSAC


Korzystanie w pobliżu telefonu IP Cisco z telefonu komórkowego lub krótkofalówki może powodować zakłócenia. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja udostępniona przez producenta urządzenia powodującego interferencję.

Telefon IP Cisco udostępnia tradycyjne funkcje telefoniczne, takie jak przekierowywanie i przekazywanie połączeń, ponowne wybieranie, szybkie wybieranie, połączenia konferencyjne i dostęp do systemu poczty głosowej. Telefony Cisco IP oferują też całą gamę innych funkcji.

Telefon Cisco IP jest urządzeniem sieciowym, można więc wprost z niego otrzymywać szczegółowe informacje o jego stanie. Takie informacje one być pomocne przy rozwiązywaniu wszelkich problemów, na jakie mogą natrafić użytkownicy podczas korzystania z telefonów IP. Można również zapoznać się ze statystykami aktywnych połączeń lub wersją firmware w telefonie.

Przyciski i podzespoły telefonu Cisco IP z serii 7832

Na poniższym rysunku przedstawiono telefon konferencyjny IP Cisco z serii 7832.

Rys. 1. Klawisze i funkcje telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 7832

W poniższej tabeli opisano przyciski telefonu konferencyjnego Cisco IP z serii 7832.

1

Pasek wyciszenia

Włącz lub wyłącz mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, pasek LED świeci na czerwono.

2

Pasek LED

Wskazuje stany połączeń:

 • Zielone, ciągłe — aktywne połączenie

 • Zielone, migające — połączenie przychodzące

 • Zielone, pulsujące — połączenie wstrzymane

 • Czerwone, ciągłe — połączenie wyciszone

3

Klawisze programowe

Dostęp do funkcji i usług.

4

Pasek nawigacji i przycisk Wybierz

Przewijanie między menu, podświetlanie pozycji i wybór podświetlonej pozycji.

Gdy telefon znajduje się w stanie bezczynności, naciśnięcie klawisza W górę umożliwia dostęp do listy ostatnich połączeń, a klawisza W dół do listy ulubionych.

5

Przycisk Głośność

Regulacja głośności telefonu głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce) oraz głośności dzwonka (przy odłożonej słuchawce).

Podczas regulacji głośności pasek LED świeci na biało i wskazuje zmianę głośności.