Cisco IP-konferenstelefon 7832

Telefonen har känsliga rundupptagande (360 graders) mikrofoner. Upptagningen innebär att användarna kan tala i normal samtalsvolym och höras tydligt från upp till 2,1 meters (7 fots) avstånd. Telefonen innehåller även teknologi som förhindrar interferens från mobiltelefoner och andra trådlösa enheter, vilket säkerställer tydlig kommunikation utan störningar.

En Cisco IP-telefon, liksom andra enheter, måste konfigureras och hanteras. Dessa telefoner kan koda och avkoda följande kodek:
 • G.711 a-law

 • G.711 mu-law

 • G.722

 • G722.2 AMR-WB

 • G.729a/G.729ab

 • G.726

 • iLBC

 • Opus

 • iSAC


Användning av mobiltelefon, GSM-telefon eller en kombinerad sändare och mottagare i närheten av en Cisco IP-telefon kan orsaka störningar. För mer information, se tillverkarens dokumentation av den störande enheten.

Cisco IP-telefon har även traditionella telefonfunktioner som vidarekoppling och överföring, återuppringning, kortnummer, konferenssamtal och röstmeddelandesystem. Cisco IP-telefon har också en mängd andra funktioner.

Slutligen, eftersom en Cisco IP-telefon är en nätverksenhet, kan du få detaljerad statusinformation från den direkt. Denna information kan hjälpa dig med felsökning av problem som användare kan stöta på när de använder sina IP-telefoner. Du kan även få statistik om ett aktivt samtal eller versioner av den fasta programvaran på telefonen.

Cisco IP-telefon 7832, knappar och maskinvara

På bilden nedan visas Cisco IP-konferenstelefon 7832.

Figur 1. Cisco IP-konferenstelefon 7832 knappar och funktioner
Cisco IP-konferenstelefon 7832 – knappar och funktioner

I följande tabell beskrivs knapparna på Cisco IP-konferenstelefon 7832.

1

Knapp för Tyst

Aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonljudet är inaktiverat lyser lysdioden rött.

2

Lysdiod

Anger samtalsstatus:

 • Grönt fast sken – aktivt samtal

 • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

 • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

 • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

3

Programstyrda knappar

Få åtkomst till funktioner och tjänster.

4

Navigeringsknapp och Välj-knapp

Bläddra genom menyer, markera objekt och välja det markerade objektet.

När telefonen inte används trycker du på Upp för att visa listan med senaste samtal och tryck på Ned för att visa listan med favoriter.

5

Volym-knapp

Justera volymen på högtalartelefonen (lur av) och ringsignalens volym (lur på).

När du justerar volymen lyser lysdioderna vitt för att visa volymändringen.

Tillbehör som stöds på Cisco IP Conference Phone 7832-multiplattformstelefoner

Cisco IP Conference Phone 7832 multiplattformstelefoner har inte stöd för tillbehör.