Konferenčný telefón Cisco IP 7832,

Telefón je vybavený citlivými mikrofónmi s 360-stupňovým pokrytím. Toto pokrytie umožňuje používateľom rozprávať normálnym hlasom a reč je zrozumiteľná až zo vzdialenosti 2,1 m. Telefón je tiež vybavený technológiou, ktorá zabraňuje rušeniu spôsobenému mobilnými telefónmi a ďalšími bezdrôtovými zariadeniami, čím zaisťuje zreteľnú komunikáciu bez rozptyľovania.

Tieto telefóny, podobne ako iné sieťové zariadenia, musíte nakonfigurovať a spravovať. Tieto telefóny šifrujú a dešifrujú nasledovné kódeky:
 • G.711 A-Law 56k

 • G.711 mu-law

 • G.722

 • G722.2 AMR-WB

 • G.729a/G.729ab

 • G.726

 • iLBC

 • Opus

 • iSAC


Používanie mobilného telefónu alebo GSM telefónu, prípadne obojsmerného rádia v blízkosti IP telefónu IP Cisco môže spôsobiť rušenie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii výrobcu rušiaceho zariadenia.

Telefóny IP Cisco ponúkajú funkcie tradičných telefónov, akými sú presmerovanie a prepájanie hovorov, opätovné vytáčanie, rýchle vytáčanie, konferenčné hovory a prístup k systému hlasových správ. Telefóny IP Cisco ponúkajú aj rôzne iné funkcie.

A keďže je telefón IP Cisco sieťovým zariadením, môžete priamo z neho získavať podrobné informácie o stave. Tieto informácie vám môžu pomôcť pri riešení akýchkoľvek problémov, s ktorými sa môžu používatelia stretnúť pri používaní svojich telefónov IP. Môžete tiež získať štatistiky o aktívnom hovore alebo verziách firmvéru v telefóne.

Tlačidlá a hardvér telefónu IP Cisco 7832

Na nasledujúcom obrázku je znázornený konferenčný telefón IP Cisco 7832.

Obrázok 1. Tlačidlá a funkcie konferenčného telefónu Cisco IP 7832
Tlačidlá a funkcie konferenčného telefónu IP Cisco 7832

Nasledujúca tabuľka uvádza tlačidlá konferenčného telefónu IP Cisco 7832.

1

Lišta stlmenia

Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu. Keď je mikrofón stlmený, LED lišta bude svietiť načerveno.

2

Lišta LED

Určuje stavy hovorov:

 • zelená, svieti – aktívny hovor,

 • zelená, bliká – prichádzajúci hovor,

 • zelená, pulzuje – podržaný hovor,

 • červená, svieti – stlmený hovor.

3

Funkčné tlačidlá

Prístup k funkciám a službám.

4

Tlačidlo navigačnej lišty a výberu

Posúvajte sa cez ponuky, zvýraznené položky a vyberte si spomedzi označených položiek.

Keď je telefón nečinný, stlačením tlačidla so šípkou nahor získate prístup k zoznamu posledných hovorov a stlačením tlačidla so šípkou nadol získate prístup k zoznamu obľúbených položiek.

5

Tlačidlo Hlasitosť

Upravte hlasitosť reproduktora (zdvihnuté slúchadlo) a hlasitosť zvonenia (položené slúchadlo).

Pri zmene hlasitosti sa LED lišta rozsvieti nabielo, čím signalizuje zmenu hlasitosti.

Konferenčný telefón Cisco IP 7832 Multiplatformový telefón Podporované príslušenstvo

Multiplatformový telefón Cisco IP Conference Phone 7832 nepodporuje žiadne príslušenstvo.