Rozpocznij przesyłanie strumieniowe

Jako gospodarz możesz teraz przesyłać strumieniowo zawartość spotkań, seminariów internetowychlub wydarzeń do Facebooka. Wszystkie strumienie obejmują dźwięk, wideo i zawartość, które są udostępniane, gdy spotkanie, seminarium internetowelub wydarzenie jest aktywne.

Udostępnianie tablicy i udostępnianie pliku za pomocą funkcji Udostępnij plik, w tym udostępnianie pliku wideo, nie są obsługiwane podczas przesyłania strumieniowego na żywo.

Przesyłając strumieniowo spotkanie, webinariumlub wydarzenie do Facebooka, nadal masz pełną funkcjonalność swojego spotkania, webinarulub wydarzenia Webex . Przesyłanie strumieniowe można uruchomić lub zatrzymać w dowolnym momencie.


Przesyłanie strumieniowe za pomocą usługi Facebook Live musi być włączone przez administratora witryny.

Firma Microsoft wycofała obsługę programu Internet Explorer. Jeśli główną przeglądarką internetową jest Internet Explorer, może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie przeglądarek Microsoft Edge Chromium i Microsoft Edge WebView2 podczas przesyłania strumieniowego spotkań, seminariów internetowychlub wydarzeń Webex do usługi Facebook Live. Musisz zainstalować Edge Chromium, zdecydować, której aplikacji WebView2 użyć, zalecana Evergreen , a następniezainstalować WebView2.

Przed rozpoczęciem

Stosuje się do:

 • Wszystkie aktywne wersje spotkań z planami Meet, Business i Enterprise

 • Wszystkie wydarzenia (klasyczne) i wersje webinariów

Administratorzy Webex muszą zezwolić na przesyłanie strumieniowe spotkań, seminariów internetowych i wydarzeń (klasycznie) do usługi Facebook Live.

Jeśli chcesz transmitować na żywo do grupy na Facebooku, administrator grupy musi dodać do niej aplikację Spotkania .

Jeśli chcesz transmitować na żywo na stronę na Facebooku, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Inne usługi przesyłania strumieniowego u dołu sekcji Transmituj na żywo spotkania, seminariainternetowe lub wydarzeniaWebex. Wprowadź łącze do transmisji strumieniowej oraz klucz transmisji strumieniowej z Facebooka.

1

Zaloguj się do witryny Webex i rozpocznij spotkanie, seminarium internetowelub wydarzenie.

2

Przejdź do pozycji Więcej opcjiWięcej opcji i wybierz pozycję Rozpocznij transmisję na żywo.

Transmisja na żywo nie jest dostępna podczas sesji treningowej w webinarium lub wydarzeniu.

3

(Opcjonalnie) Kliknij Zmień układ transmisji strumieniowej, aby ustawić układ wideo strumienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania układu przesyłania strumieniowego wideo, zobacz Przesyłanie strumieniowe na żywo spotkań, seminariów internetowychlub wydarzeńWebex.

4

Zaznacz pozycję Facebook Live.

5

Wpisz dane swojego konta na Facebooku i kliknij przycisk Zaloguj się.

Informacje o Twoim koncie na Facebooku są zapisywane w witrynie używanej podczas spotkania, seminarium internetowegolub wydarzenia.

6

(Opcjonalnie) Kliknij opcję Przejrzyj podawane informacje, aby zobaczyć, które informacje z serwisu Facebook są udostępniane programowi Webex. Kliknij przycisk Kontynuuj.

7

Zdecyduj, kto powinien widzieć strumień od Ciebie. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Publiczny – Transmisje strumieniowe od Ciebie będą widziane przez wszystkich użytkowników na Facebooku.

 • Znajomi — strumień będzie widoczny tylko dla Twoich znajomych na Facebooku.

 • Tylko ja — tylko Ty będziesz widzieć swoją transmisję strumieniową. Za pomocą tego ustawienia możesz sprawdzić, jak działa przesyłanie strumieniowe.

 • Niestandardowe — Twoje transmisje strumieniowe będą widoczne tylko dla konkretnych znajomych lub grup osób na Facebooku. Możesz także wskazać znajomych z Facebooka lub listę osób, którym nie chcesz pokazywać strumienia od siebie.

8

(Opcjonalnie) Kliknij opcję Wybierz, na co zezwalasz, a następnie wskaż informacje i funkcje na Twoim koncie na Facebooku, do których ma mieć dostęp aplikacja Webex. Wybierz opcję OK.

9

Na stronie Przesyłaj strumieniowo spotkanie w programie Webex do aplikacji Facebook Live skonfiguruj ustawienia, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij przesyłanie strumieniowe.

10

Otwórz menu Więcej opcji i wybierz Zatrzymaj przesyłanie strumieniowe, aby zakończyć transmisję.

Przed rozpoczęciem

Stosuje się do:

 • Wszystkie aktywne wersje spotkań dla systemów Android i iOS z planami Webex Starter, Plus, Business i Enterprise.

 • Transmisja na żywo na Androida i iOS obsługuje obecnie tylko spotkania.

1

Zaloguj się do witryny Webex i rozpocznij spotkanie.

2

Przejdź do sekcji Więcej opcjiWięcej opcji i wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od systemu operacyjnego telefonu:

 • Jeśli używasz iPhone'a, stuknij opcję Rozpocznij transmisję na żywo.
 • Jeśli używasz telefonu z Androidem, stuknij opcję Zaawansowane > Rozpocznij transmisjęna żywo.
3

Dotknij opcji Facebook Live.

4

Wprowadź informacje o swoim koncie na Facebooku i dotknij opcji Zalogujsię.

Informacje o Twoim koncie na Facebooku są zapisywane w witrynie używanej podczas spotkania.

5

(Opcjonalnie) Dotknij opcji Przejrzyj podane informacje, aby zobaczyć, jakie informacje z Facebooka są udostępniane Webex . Dotknij opcji Kontynuuj.

6

Zdecyduj, kto powinien widzieć strumień od Ciebie. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Publiczny – Transmisje strumieniowe od Ciebie będą widziane przez wszystkich użytkowników na Facebooku.

 • Znajomi — strumień będzie widoczny tylko dla Twoich znajomych na Facebooku.

 • Tylko ja — tylko Ty będziesz widzieć swoją transmisję strumieniową. Za pomocą tego ustawienia możesz sprawdzić, jak działa przesyłanie strumieniowe.

 • Niestandardowe — Twoje transmisje strumieniowe będą widoczne tylko dla konkretnych znajomych lub grup osób na Facebooku. Możesz także wskazać znajomych z Facebooka lub listę osób, którym nie chcesz pokazywać strumienia od siebie.

7

(Opcjonalnie) Dotknij opcji Wybierz, na co zezwolisz , aby wybrać, jakie informacje i możliwości aplikacja Webex może uzyskać z Twojego konta na Facebooku. Dotknij przycisku OK.

8

Na stronie Przesyłaj strumieniowo spotkanie w programie Webex do aplikacji Facebook Live skonfiguruj ustawienia, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij przesyłanie strumieniowe.

9

Jeśli chcesz zakończyć transmisję na żywo, wróć do spotkania, naciśnij pozycję Więcej opcjiWięcej opcji i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli używasz iPhone'a, kliknij Zatrzymaj przesyłanie strumieniowe
 • Jeśli używasz telefonu z Androidem, stuknij w Zaawansowane > Zatrzymaj przesyłanie strumieniowe.

Każde spotkanie, webinariumlub wydarzenie przesyłane strumieniowo do Facebooka można oglądać na żywo lub jako nagranie. Po zakończeniu transmisji strumień automatycznie staje się dostępny jako nagranie na osi czasu w serwisie Facebook.

W zależności od zdefiniowanych ustawień w serwisie Facebook widzowie mogą reagować na strumień za pomocą przycisków dodawania reakcjikomentarza. Widzowie mogą również udostępnić spotkanie innym użytkownikom serwisu Facebook za pomocą przycisku udostępniania.

Poniżej przedstawiono znane ograniczenia:

 • Administrator witryny musi włączyć możliwość przesyłania strumieniowego dla każdego prowadzącego.

 • Autoryzowane przez FedRAMP witryny Webex muszą przejść na Webex dla instytucji rządowych, aby móc korzystać z funkcji przesyłania strumieniowego.