Usługa CDP działa tylko wtedy, gdy urządzenie korzysta z przewodowego połączenia sieci Ethernet. Usługa CDP jest włączona i domyślnie działa. Aby zmienić ustawienie:

  1. Otwórz Panel sterowania na urządzeniu, przesuwając się z prawej strony ekranu lub wybierając znajdując. Następnie wybierz kolejno Opcje ustawienia urządzenia

  2. Przewiń listę i wybierz opcję połączenie sieciowe, a następnie kartę Ethernet .

  3. Włączenie lub wyłączenie CDP (Cisco Discovery Protocol) .

  4. Po zakończeniu Dotknij znacznika wyboru znajdującego się w prawym górnym rogu menu.