Aby można było zaplanować spotkania w imieniu innej osoby, wykonaj następujące czynności:

  • Upewnij się, że ty i rzeczywisty host korzystacie z tej samej wersji programu Webex Scheduler lub Webex Productivity Tools.

  • Upewnij się, że rzeczywisty host udzielił ci uprawnień do planowania w swojej witrynie Webex.

  • Upewnij się, że logujesz się do własnego konta Webex w Webex Scheduler lub Webex Productivity Tools.

1

W kalendarzu w programie Microsoft Outlook przejdź do pozycji Dodaj kalendarz > Otwórz kalendarz udostępniony... na wstążce Narzędzia domowe.

2

Wpisz nazwę hosta lub wybierz pozycję Nazwa, aby wybrać nazwę hosta, a następnie kliknij przycisk OK.

3

Wybierz kalendarz hosta, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

1

W kalendarzu w programie Microsoft Outlook kliknij pozycję Otwórz kalendarz udostępniony na wstążce Narzędzia domowe.

2

Wpisz nazwę lub adres e-mail hosta, kliknij przycisk Otwórz , a następnie wybierz kalendarzhosta.

3

Wybierz kalendarz hosta, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

1

W aplikacji Sieci Web Kalendarz w programie Microsoft Outlook wybierz pozycję Dodaj kalendarz na lewym pasku narzędzi.

2

Wybierz pozycję Dodaj z katalogu , a następnie wpisz nazwę lub adrese-mail hosta i kliknij przycisk Dodaj.

3

Wybierz kalendarz hosta, a następnie zaplanuj spotkania dla tego hosta, zarządzaj nimi i rozpocznij je za pomocą programu Webex Scheduler.