Po skonfigurowaniu urządzenia na płycie głównej można wybrać opcję bezprzewodowego lub bezprzewodowego połączenia sieciowego Aby korzystać z Wi-Fi, należy najpierw odłączyć kabel Ethernet.

Wi-Fi można użyć, jeśli w sieci jest używane jedno z następujących sposobów uwierzytelniania:

  • Otwarte

  • WPA-PSK (AES)

  • WPA2-PSK (AES)

  • WPA-EAP-PEAP

  • EAP-TLS

  • EAP-TTLS

  • EAP-FAST

Można nawiązać połączenie z ukrytymi sieciami, wybierając ikonę koła zębatego Można to zrobić ręcznie, korzystając z sieci Wi-Fi.


  • Sieć bezprzewodowa musi na płycie wykazywać co najmniej trzy słupki umożliwiające wystarczającą trwałość połączenia

  • Nie można dołączać do sieci, które wymagają zalogowania się za pośrednictwem strony docelowej.

  • Na płycie jest tylko jedna sieć naraz. W przypadku zmiany sieci należy ponownie wpisać hasło.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że masz najnowszą wersję RoomOS, którą można zaktualizować przez podłączenie urządzenia do Internetu Dzięki temu można korzystać z Wi-Fi.

1

Odłącz kabel Ethernet.

2

Otwórz menu Ustawienia, wybierając nazwę płyty u góry ekranu i dotknij opcji Ustawienia. Gdy włączona jest funkcja RoomOS 11 Experience, przesuń w prawo przycisk na ekranie głównym i wybierz opcję Ustawienia urządzenia. Dotknij opcji system Connection (połączenie sieciowe) i Wi-Fiowy.

3

Wybierz Wi-Fi, z którym chcesz nawiązać połączenie Jeśli sieć wymaga uwierzytelniania, wybierz metodę uwierzytelniania sieci i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.