Kliknite nastaveniena bočnom navigačnom paneli a potom prejdite na Telefónne služby.

Tu uvidíte jednu z nasledujúcich služieb:
  • Ste prihlásení do Cisco Unified Communications Manager – vaša volacia služba je Unified CM.

  • Ste prihlásení do služby Webex Calling – vaša služba volania je Webex Calling.

  • Ste prihlásení – vašu službu volania prevádzkuje váš poskytovateľ služieb.


 

Ak nevidíte nastavenie Telefónne služby, znamená to, že vaša organizácia je nakonfigurovaná iba na hovory aplikácie Webex.

Informácie o tom, aké funkcie máte k dispozícii, nájdete v časti Podporované možnosti volania

Klepnite na svoje profilový obrázok a potom prejdite na Telefónne služby.

Tu uvidíte jednu z nasledujúcich služieb:
  • Ste prihlásení do Cisco Unified Communications Manager – vaša volacia služba je Unified CM.

  • Ste prihlásení do služby Webex Calling – vaša služba volania je Webex Calling.

  • Ste prihlásení – vašu službu volania prevádzkuje váš poskytovateľ služieb.


 

Ak nevidíte nastavenie Telefónne služby, znamená to, že vaša organizácia je nakonfigurovaná iba na hovory aplikácie Webex.

Informácie o tom, aké funkcie máte k dispozícii, nájdete v časti Podporované možnosti volania