1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeńprzejdź do pozycji Ustawieniapołączeń.

3

Przełącz na Ciągłość działania.

4

Wprowadź numer telefonu, który ma zadzwonić, gdy telefon utraci połączenie z siecią.

5

Kliknij przycisk Zapisz.