1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalengår du till Samtalsinställningar.

3

Växla på verksamhetskontinui.

4

Ange ett telefonnummer att ringa när din telefon tappar anslutningen till nätverket.

5

Klicka på Spara.