1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkownika połączeń przejdź do ustawień połączeń.

3

Przejdź do przekierowywania połączeń i włącz przełącznik.

4

Wybierz opcję przekierowywania połączeń, której chcesz użyć.

 • Zawsze — prze wszystkich połączeń na wprowadzony numer.

 • Gdy jest zajęta — przekierowuje wszystkie połączenia na numer wprowadzony, gdy linia jest zajęta.

 • W przypadku braku odpowiedzi — przekierowanie wszystkich połączeń na wprowadzony numer, gdy użytkownik jest poza domem lub nie odbiera telefonu.

 • Gdy opcja Nie jest osiągalna (Ciągłość działania) – prze połączeń przychodzących na osobisty numer telefonu. Jeśli linia podstawowa Webex Calling jest niedostępna.

 • Włącz przypomnienie dzwonka w telefonie IP Cisco — odtwarzany jest dźwięk powiadomienia.

5

Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia.

6

(Opcjonalnie) Zaznacz pole, aby wysyłać połączenia do poczty głosowej.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to zrobić? Obejrzyj tę demonstrację wideo na temat konfigurowania przekierowywania połączeń w portalu użytkownika połączeń.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do przekierowywania połączeń i włącz przełącznik.

3

Wybierz opcję przekierowywania połączeń, której chcesz użyć.

 • Przekieruj wszystkie połączenia — wybierz tę opcję, aby przekierować wszystkie połączenia na określony numer telefonu. Możesz:

  • Wprowadź określony wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia.

  • Wybierz Zezwalaj na przekazywanie połączeń, aby opuszczać pocztę głosową . Tę opcję można wybrać tylko po wprowadzeniu prawidłowego wewnętrznego numeru telefonu z włączoną usługą poczty głosowej.

  • Wybierz Odtwórz krótki sygnał dźwiękowy dla połączeń przekazanych aby odtworzyć krótki sygnał dźwiękowy za każdym razem, gdy połączenie zostanie przekazane.

 • Przekieruj połączenia na zajętych liniach — wybierz tę opcję, aby przekazywać połączenia, gdy linia jest zajęta. Możesz:

  • Wprowadź określony wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia.

  • Wybierz Zezwalaj na przekazywanie połączeń, aby opuszczać pocztę głosową . Tę opcję można wybrać tylko po wprowadzeniu prawidłowego wewnętrznego numeru telefonu z włączoną usługą poczty głosowej.


   

  Jeśli połączenie oczekujące jest włączone, ta funkcja nie zostanie uruchomiona.

 • Przekieruj połączenia, gdy nie odebrano połączenia — wybierz tę opcję, aby przekazywać połączenia, gdy jesteś poza domem lub nie odbierasz telefonu. Możesz:

  • Wprowadź określony wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia.

  • Ustaw Liczba dzwonków przed przekazaniem . Gdy połączenie przekroczy tę liczbę dzwonków, zostanie przekierowane na wprowadzony numer telefonu.

  • Wybierz Zezwalaj na przekazywanie połączeń, aby opuszczać pocztę głosową . Tę opcję można wybrać tylko po wprowadzeniu prawidłowego wewnętrznego numeru telefonu z włączoną usługą poczty głosowej.

 • Przekieruj połączenia, jeśli sieć jest odłączona — wybierz tę opcję, aby przekierowywać połączenia, gdy główna linia Webex Calling jest niedostępna lub Twoje biuro traci łączność. Możesz:

  • Wprowadź określony wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia.

  • Wybierz Zezwalaj na przekazywanie połączeń, aby opuszczać pocztę głosową . Tę opcję można wybrać tylko po wprowadzeniu prawidłowego wewnętrznego numeru telefonu z włączoną usługą poczty głosowej.


   

  Jeśli korzystasz z aplikacji Webex dla urządzeń przenośnych, ta funkcja nie ma zastosowania.

4

Kliknij opcję Zapisz.