1

Idite na https://settings.webex.com Webex poziv.

2

U prozoru Pozivanje korisničkog portala pristupite opciji "Podešavanja poziva".

3

Idite na prosleđivanje poziva i uključite preklopnik.

4

Izaberite prosleđivanje poziva koju želite da koristite.

 • Uvek – prosleđuje sve pozive na broj koji unesete.

 • Kada je zauzeto – prosleđuje sve pozive na broj koji unesete kada je vaša linija zauzeta.

 • Kada nema odgovora – prosleđivanje svih poziva na broj koji unesete kada ste odsutni ili se ne javljate na telefon.

 • Kada nije dostupan (Kontinuitet poslovanja) – prosleđivanje dolaznih poziva na ličnu broj telefona. Ako Webex Calling primarna linija nepristupaиna.

 • Omogućite podsetnik za zvono na Cisco IP telefon – reprodukuje se zvuk obaveštenja.

5

Unesite broj na koji ćete proslediti pozive.

6

(Opcionalno) Označite polje za slanje poziva na govornu poštu.

7

Kliknite na Sačuvaj.

Primer

Hoćete da vidite kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da podesiti sastanke prosleđivanje poziva u Pozivanje korisničkog portala.

1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > Pozivanje > poziva.

2

Idite na prosleđivanje poziva i uključite preklopnik.

3

Izaberite prosleđivanje poziva koju želite da koristite.

 • Prosledi sve pozive – izaberite ovu opciju za prosleđivanje svih poziva na određene broj telefona. Možete:

  • Unesite određene interne ili spoljne broj telefona na koje želite da prosledite pozive.

  • Izaberite Dozvoli prosleđene pozive da biste napustili govornu poštu. Ova opcija je dostupna za izbor samo ako ste uneli važeću internu datoteku broj telefona sa omogućenim usluga govorne pošte uređajem.

  • Izaberite Reprodukuj kratak ton za prosleđene pozive da biste reprodukovali kratak ton svaki put kada se poziv preusmeri.

 • Prosleđujte pozive tokom zauzetih linija – izaberite ovu opciju za prosleđivanje poziva kada je linija zauzeta. Možete:

  • Unesite određene interne ili spoljne broj telefona na koje želite da prosledite pozive.

  • Izaberite Dozvoli prosleđene pozive da biste napustili govornu poštu. Ova opcija je dostupna za izbor samo ako ste uneli važeću internu datoteku broj telefona sa omogućenim usluga govorne pošte uređajem.


   

  Ako je čekanje poziva omogućena, ova funkcija neće biti aktivirana.

 • Prosleđivanje poziva kada na to nije odgovorno – odaberite ovu opciju za prosleđivanje poziva kada ste odsuti ili se ne javljate na telefon. Možete:

  • Unesite određene interne ili spoljne broj telefona na koje želite da prosledite pozive.

  • Podesite broj zvona pre prosleđivanja. Kada poziv premaši ovaj broj zvona, biće prosleđen na broj broj telefona unesenih.

  • Izaberite Dozvoli prosleđene pozive da biste napustili govornu poštu. Ova opcija je dostupna za izbor samo ako ste uneli važeću internu datoteku broj telefona sa omogućenim usluga govorne pošte uređajem.

 • Prosledite pozive ako je prekinuta veza sa mrežom – Odaberite ovu opciju za prosleđivanje poziva kada pristup nije Webex Calling primarna linija funkciji ili kancelarija izgubi mogućnost povezivanja. Možete:

  • Unesite određene interne ili spoljne broj telefona na koje želite da prosledite pozive.

  • Izaberite Dozvoli prosleđene pozive da biste napustili govornu poštu. Ova opcija je dostupna za izbor samo ako ste uneli važeću internu datoteku broj telefona sa omogućenim usluga govorne pošte uređajem.


   

  Ako koristite aplikaciju Webex za mobilni telefon, ova funkcija se ne primenjuje.

4

Kliknite na Sačuvaj.