1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar.

3

Gå till Vidarebefordra samtal och aktivera växlingsknappen.

4

Välj alternativet för vidarekoppling av samtal som du vill använda.

 • Alltid – vidarekopplar alla samtal till numret du anger.

 • När du är upptagen – vidarekopplar alla samtal till det nummer du anger när din linje är upptagen.

 • Vid inget svar – vidarebefordrar alla samtal till det nummer du anger när du är borta eller inte svarar på telefonen.

 • När det inte går att nå (driftskontinuitet) – vidarekopplar inkommande samtal till ett personligt telefonnummer. Om din primära Webex Calling-linje är otillgänglig.

 • Aktivera ringpåminnelse på din Cisco IP-telefon – ett aviseringsljud spelas upp.

5

Ange ett nummer för att vidarebefordra samtal till.

6

(Valfritt) Markera rutan för att skicka samtal till röstbrevlådan.

7

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du konfigurerar vidarebefordran av samtal i samtalsanvändarportalen.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till Vidarebefordra samtal och aktivera växlingsknappen.

3

Välj alternativet för vidarekoppling av samtal som du vill använda.

 • Vidarekoppla alla samtal – Välj det här alternativet för att vidarekoppla alla samtal till ett visst telefonnummer. Du kan:

  • Ange ett specifikt internt eller externt telefonnummer som du vill vidarekoppla samtalen till.

  • Välj Tillåt att vidarekopplade samtal lämnar röstbrevlådan . Det här alternativet är endast tillgängligt om du har angett ett giltigt internt telefonnummer med röstbrevlådetjänst aktiverad.

  • Välj Spela upp en kort ton för vidarekopplade samtal för att spela upp en kort ton när ett samtal vidarekopplas.

 • Vidarekoppla samtal under upptagna linjer – Välj det här alternativet för att vidarekoppla samtal när linjen är upptagen. Du kan:

  • Ange ett specifikt internt eller externt telefonnummer som du vill vidarekoppla samtalen till.

  • Välj Tillåt att vidarekopplade samtal lämnar röstbrevlådan . Det här alternativet är endast tillgängligt om du har angett ett giltigt internt telefonnummer med röstbrevlådetjänst aktiverad.


   

  Om samtalet väntar är aktiverat utlöses inte den här funktionen.

 • Vidarekoppla samtal när de inte besvaras – Välj det här alternativet för att vidarekoppla samtalen när du är borta eller inte svarar på telefonen. Du kan:

  • Ange ett specifikt internt eller externt telefonnummer som du vill vidarekoppla samtalen till.

  • Ställ in Antal signaler före vidarekoppling . När samtalet överskrider antalet signaler kommer det att vidarekopplas till det angivna telefonnumret.

  • Välj Tillåt att vidarekopplade samtal lämnar röstbrevlådan . Det här alternativet är endast tillgängligt om du har angett ett giltigt internt telefonnummer med röstbrevlådetjänst aktiverad.

 • Vidarekoppla samtal om nätverket är frånkopplat– Välj det här alternativet för att vidarekoppla samtalen när din Webex Calling primära linje är oåtkomlig eller ditt kontor förlorar anslutningen. Du kan:

  • Ange ett specifikt internt eller externt telefonnummer som du vill vidarekoppla samtalen till.

  • Välj Tillåt att vidarekopplade samtal lämnar röstbrevlådan . Det här alternativet är endast tillgängligt om du har angett ett giltigt internt telefonnummer med röstbrevlådetjänst aktiverad.


   

  Om du använder Webex-appen för mobil fungerar inte den här funktionen.

4

Klicka på Spara.