Aplikacja Webex umożliwia konfigurowanie powiadomień na dwa sposoby: globalnie, aby ustawienia były stosowane do wszystkich obszarów, lub pojedynczo, aby były stosowane tylko do określonych obszarów. Te ustawienia współdziałają ze sobą, aby zapewnić otrzymywanie powiadomień o najważniejszych dla Ciebie wiadomościach. Zobacz Wskazówki dotyczące zarządzania powiadomieniami aby uzyskać pomoc w wyborze najlepszych kombinacji.

W obszarze kliknij opcję Informacje o obszarze i wybierz opcję Powiadomienia. Następnie wybierz ustawienie i kliknij Zapisz .

1

Przesuń palcem w lewo po obszarze na liście obszarów, dotknij opcji Więcej , a następnie dotknij Powiadomienia... .

2

Wybierz swoje preferencje dla powiadomień o obszarze lub wyciszeniu.

1

Naciśnij i przytrzymaj obszar na liście obszarów, a następnie dotknij opcji Powiadomienia .

2

Wybierz swoje preferencje dla powiadomień o obszarze lub wyciszeniu.

Przejdź do ustawień obszaru, wybierz Powiadomienia, a następnie ustaw swoje preferencje lub wyciszaj powiadomienia.