Met de Webex app kunt u op twee manieren meldingen instellen: globaal zodat de instellingen van toepassing zijn op al uw ruimten of afzonderlijk zodat de instellingen alleen van toepassing zijn op bepaalde ruimten. Deze instellingen werken samen om ervoor te zorgen dat u een melding ontvangt over de berichten die voor u het belangrijkst zijn. Zie Tips voor het beheren van meldingen voor hulp bij het kiezen van de beste combinaties.

Klik in de omgeving op Informatie over de omgeving en kies Meldingen. Kies vervolgens een instelling en klik op Opslaan.

1

Veeg naar links op de ruimte in de lijst met ruimten, tik op Meer en tik vervolgens op Meldingen....

2

Selecteer uw voorkeuren voor de ruimte of demp meldingen.

1

Druk lang op de ruimte in de lijst met ruimten en tik vervolgens op Meldingen.

2

Selecteer uw voorkeuren voor de ruimte of demp meldingen.

Ga naar de ruimte-instellingenselecteer Meldingen en stel vervolgens uw voorkeuren in of demp meldingen.