Webex App lar deg angi varsler på to måter: globalt – slik at innstillingene gjelder for alle områdene dine, eller individuelt – slik at innstillingene bare gjelder for bestemte områder. Disse innstillingene fungerer sammen for å sikre at du blir varslet om meldingene som betyr mest for deg. Se Tips for behandling av varsler hvis du vil ha hjelp til å velge de beste kombinasjonene.

Klikk Områdeinformasjon på området, og velg Varslinger. Velg deretter en innstilling, og klikk Lagre.

1

Sveip mot venstre på spacet i Spaces -listen, trykk Mer , og trykk deretter Varsler ....

2

Velg innstillinger for spacet eller demp varsler.

1

Trykk lenge på mellomrommet i Spaces -listen, og tapp deretter Varsler.

2

Velg innstillinger for spacet eller demp varsler.

Gå til områdeinnstillingene , velg Varslinger, og angi deretter innstillinger eller demp varsler.