Webex-appen lar deg angi varsler på to måter: globalt – slik at innstillingene gjelder for alle områdene dine, eller individuelt – slik at innstillingene bare gjelder for bestemte områder. Disse innstillingene fungerer sammen for å sikre at du blir varslet om meldingene som betyr mest for deg. Se Tips for behandling av varsler hvis du vil ha hjelp til å velge de beste kombinasjonene.

Klikk på i området Områdeinformasjon , og velg Varsler . Velg deretter en innstilling og klikk på Lagre .

1

Sveip til venstre på området i områdelisten, trykk på Mer , og trykk deretter på Varsler … .

2

Velg preferansene dine for området eller dempe varsler.

1

Trykk lenge på området i områdelisten, og trykk deretter på Varsler .

2

Velg preferansene dine for området eller dempe varsler.

Gå til områdeinnstillingene, velger du Varsler , og angi deretter innstillinger eller dempe varsler.