Aplikace Webex umožňuje nastavovat oznámení dvěma způsoby: Globálně, aby se nastavení vztahovalo na všechny vaše prostory, nebo jednotlivě, aby se nastavení vztahovalo jen na určité prostory. Tato nastavení společně zajišťují, že dostanete oznámení o zprávách, které vás nejvíce zajímají. Viz Tipy pro správu oznámení kde potřebujete pomoc s výběrem nejlepších kombinací.

V prostoru klikněte Informace o prostoru a vyberte Oznámení . Pak zvolte nastavení a klikněte Uložit .

1

Potáhněte prstem doleva v prostoru v seznamu prostorů a klepněte Další a potom klepněte na možnost Oznámení... .

2

Vyberte předvolby pro prostor nebo ztlumení oznámení.

1

Dlouho stiskněte prostor v seznamu prostorů a klepněte na Oznámení .

2

Vyberte předvolby pro prostor nebo ztlumení oznámení.

Přejděte do nastavení prostoru , vyberte možnost Oznámení a pak nastavte předvolby nebo ztlumit oznámení.