Aplikácia Webex vám umožňuje nastaviť upozornenia dvoma spôsobmi: globálne, aby sa nastavenia vzťahovali na všetky vaše priestory alebo jednotlivo, aby sa nastavenia vzťahovali len na určité priestory. Tieto nastavenia spolupracujú, aby ste sa uistili, že budete dostávať upozornenia na správy, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Pozri Tipy na správu upozornení za pomoc pri výbere najlepších kombinácií.

V priestore kliknite Informácie o vesmíre a vyberte si Upozornenia. Potom vyberte nastavenie a kliknite Uložiť.

1

Potiahnite prstom doľava po priestore v zozname priestorov a klepnite na Viaca potom klepnite na Upozornenia....

2

Vyberte predvoľby priestoru alebo stlmte upozornenia.

1

Dlho stlačte medzeru v zozname medzier a potom klepnite na Upozornenia.

2

Vyberte predvoľby priestoru alebo stlmte upozornenia.

Prejdite na nastavenia priestoru, vyberte Upozorneniaa potom nastavte svoje preferencie alebo stlmte upozornenia.