Stworzyliśmy listę naszych zalecanych ustawień witryn dla witryn EDU, dzięki czemu można szybko zastosować je do swoich. Istnieją wspólne ustawienia witryny, które dotyczą spotkań, wydarzeń i sesji szkoleniowych Webex. Istnieją również ustawienia specyficzne dla każdego z nich. Dostosowywanie tych ustawień pomaga upewnić się, że nauczyciele zawsze kontrolują swoje wirtualne zajęcia. Pomaga to również studentom utrzymać koncentrację i zaangażowanie.


 

Po zastosowaniu tych ustawień stają się one domyślnym zachowaniem w przypadku spotkań, wydarzeń i sesji szkoleniowych w Twojej witrynie. Prowadzący mogą zmienić niektóre z tych ustawień dla zaplanowanych spotkań na swoich kontach. Te zmiany nie wpływają na wartość domyślną witryny.

1

Z widoku odbiorcy w menu Przejdź do pozycji Usługi, a następnie wybierz pozycję Witryny na karcie Spotkania.https://admin.webex.com

2

Wybierz witrynę, którą chcesz edytować, i kliknij opcję Skonfiguruj witrynę.

3

Ustaw następujące opcje witryny:

1

Zaloguj się do Administrowania witryną Webex i przejdź do części Konfiguracja

2

Ustaw następujące opcje witryny:

Opcje wspólnych ustawień witryny

Opcje witryny

Ustawianie

Wszystkie spotkania muszą być niewymienione

✔ Sprawdzenie

Wymagaj logowania przed dostępem do strony


 

Dołączać mogą tylko uczestnicy z kontami w witrynie Webex. Ma to wpływ na wszystkie spotkania w witrynie.

Usuń zaznaczenie

Zezwól uczestnikom na udostępnianie podczas spotkań (tylko Meetings)

Usuń zaznaczenie

Ustawienia telefonu w programie Webex Meetings Wymagaj, aby użytkownicy dołączający przez telefon posiadali konta

✔ Sprawdzenie

WBS40.9 i nowsze

Ustawienia telefonu w programie Webex Meetings Wymagaj zalogowania się użytkowników dołączających do spotkania przez telefon

✔ Sprawdzenie

Ustawienia telefonu w programie Webex Meetings Wymuś hasło spotkania podczas dołączania przez telefon

✔ Sprawdzenie

W obszarze Ustawienia systemu wideokonferencji Webex Meetings: Wymuś hasło spotkania podczas dołączania z systemów wideokonferencji

✔ Sprawdzenie

Cisco Webex Training: Wymagaj, aby użytkownicy dołączający przez telefon posiadali konta

✔ Sprawdzenie

Cisco Webex Training: Wymuś hasło sesji szkoleniowej podczas dołączania przez telefon

✔ Sprawdzenie

WBS40.8 i nowsze

Zalogowani uczestnicy mogą wejść do odblokowanego pokoju, natomiast nieuwierzytelnieni uczestnicy muszą oczekiwać w poczekalni, aż prowadzący ręcznie ich wpuści

✔ Sprawdzenie

WBS40.9 i nowsze

W obszarze Zabezpieczenia Webex Meetings: Goście nie mogą dołączyć

✔ Sprawdzenie

WBS40.9 i nowsze

Bezpieczeństwo pokoju osobistego: Goście czekają w poczekalni, dopóki prowadzący ich nie wpuści

✔ Sprawdzenie

WBS40.8 i nowsze

Automatycznie blokuj pokoje osobiste minut po rozpoczęciu spotkania dla wszystkich użytkowników, którzy nie skonfigurowali ustawienia Preferencje > Mój pokój osobisty > Automatyczna blokada

✔ Sprawdź i ustaw na 5 minut

WBS40.9 i nowsze

Bezpieczeństwo pokoju osobistego: Automatycznie zablokuj spotkanie [5] min. po rozpoczęciu

Ustaw na 5 minut

WBS40.9 i nowsze

Automatycznie usuwaj z poczekalni spotkania uczestników, którzy nie zostali wpuszczeni po

Ustaw na 60 minut

Zezwól użytkownikom na pozwalanie, aby każda osoba posiadająca konto prowadzącego na tej witrynie lub każda osoba dołączająca z uwierzytelnionego urządzenia wideo Cisco w tej organizacji mogła prowadzić ich spotkania zaplanowane lub spotkania w pokoju osobistym

Usuń zaznaczenie

Microsoft Office 365 – Logowanie

Usuń zaznaczenie

Google — Zaloguj się

Usuń zaznaczenie

Facebook — logowanie

Usuń zaznaczenie

Włączone aplikacje innych firm i deweloperów do integracji z aplikacją Webex Meetings przy użyciu interfejsów XMLAPI

✔ Sprawdzenie

Ogranicz wyświetlanie nagrań do zalogowanych użytkowników

✔ Sprawdzanie spotkań, wydarzeń i szkoleń

Automatycznie kończ spotkania, jeśli jest tylko jeden uczestnik (Meetings, Training i Events)

✔ Sprawdź i ustaw ostrzeżenie uczestnika na 15 minut.

Uwzględnij klucz prowadzącego w wiadomościach e-mail spotkania prowadzącego (Meetings, Training i Events)

Usuń zaznaczenie


 

*Goście to osoby, które nie mają konta w witrynie Webex lub nie logują się, osoby, które dołączają tylko audio bez wprowadzania kodu PIN audio lub osoby dołączające z zewnętrznych systemów wideo, które nie są zarejestrowane w Twojej organizacji. Gośćmi byliby m.in. rodzice uczniów czy mówcy gościnni.

Opcje programu Webex Meetings

Opcje witryny

Ustawianie

Zezwól prowadzącemu spotkanie na opuszczenie spotkania bez jego zakończenia

Usuń zaznaczenie

Opcje programu Webex Training

Opcje witryny

Ustawianie

Włącz śledzenie uwagi

Usuń zaznaczenie

Opcje programu Webex Events

Opcje witryny

Ustawianie

Włącz śledzenie uwagi

Usuń zaznaczenie