Program Cisco Jabber jako listę dozwolonych wykorzystuje listę kontaktów użytkownika. Kontaktów z listy nie trzeba dodawać do listy dozwolonych.

Poniżej przedstawiono przykłady działania listy dozwolonych:
Przykład 1: Zezwalanie na obsługę określonych kontaktów wewnątrz organizacji
  1. Użytkownik konfiguruje podstawowe ustawienia prywatności blokując wszystkich wewnątrz firmy.

  2. Następnie do listy dozwolonych dodaje określone adresy dla wiadomości błyskawicznych dla kontaktów wewnątrz firmy.

Program Cisco Jabber blokuje wszystkie kontakty wewnątrz firmy, z wyjątkiem osób z listy dozwolonych.
Przykład 2: Zezwalanie na obsługę określonych domen
  1. Użytkownik konfiguruje podstawowe ustawienia prywatności blokując wszystkich spoza firmy.

  2. Następnie użytkownik dodaje określoną domenę, np. cisco.com, do listy dozwolonych.

Program Cisco Jabber blokuje wszystkich spoza firmy, z wyjątkiem osób, które mają konta dla wiadomości błyskawicznych w domenie cisco.com.
Przykład 3: Zezwalanie na obsługę określonych kontaktów z zablokowanych domen
  1. Użytkownik dodaje określoną domenę, np. cisco.com, do listy zablokowanych.

  2. Następnie użytkownik dodaje adres dla wiadomości błyskawicznych, np. anitaperez@cisco.com, do listy dozwolonych.

Program Cisco Jabber blokuje wszystkie osoby mające konta dla wiadomości błyskawicznych w domenie cisco.com, z wyjątkiem użytkownika anitaperez@cisco.com.

1

W oknie centrum otwórz menu Ustawienia i przejdź do Opcje. Jeśli używasz wcześniejszej wersji aplikacji Cisco Jabber dla urzadzeń z systemem Windows, wybierz kolejno Plik > Opcje > .

Pojawi się okno Opcje.

2

Wybierz kartę Prywatność, a następnie opcję Zaawansowane.

3

Wprowadź określone adresy kontaktów lub domeny w polu Lista dozwolonych.

4

Wybierz Zastosuj, a następnie OK.