Cisco Jabber koristi vašu listu kontakata kao listu dozvoljenih. Nije potrebno da dodate kontakte sa liste kontakata na listu dozvoljenih kontakata.

Slede primeri kako funkcioniše lista dozvoljenih:
Primer 1: Dozvoli određene kontakte unutar organizacije
  1. Podesili ste osnovne postavke privatnosti da biste blokirali sve unutar vaše kompanije.

  2. Zatim na listu dozvoljenih stavki dodajete određene IM adrese za kontakte unutar preduzeća.

Cisco Jabber blokira sve kontakte unutar vaše kompanije, osim onih određenih ljudi sa vaše liste dozvoljenih.
Primer 2: Dozvoli određene domene
  1. Osnovne postavke privatnosti potegnete tako da blokiraju sve izvan vašeg preduzeća.

  2. Zatim na listu dozvoljenih stavki dodajete određeni cisco.com kao što je cisco.com.

Cisco Jabber blokira sve van vaše kompanije, osim ljudi koji imaju im naloge u cisco.com.
Primer 3: Dozvoli određene kontakte iz blokiranih domena
  1. Na listu blokiranih stavki dodajete određeni cisco.com kao što je cisco.com.

  2. Zatim na listu dozvoljenih stavki dodajete im adresu, anitaperez@cisco.com na listu dozvoljenih poruka.

Cisco Jabber blokira sve ljude koji imaju naloge za cisco.com, osim anitaperez@cisco.com.

1

U prozoru čvorišta otvorite meni "Postavke" i idite na stavku "Opcije". Ako se radi o ranijoj verziji operativnog sistema Cisco Jabber za Windows, umesto toga izaberite opciju "> opcije >".

Otvoriće se prozor Opcije.

2

Izaberite karticu Privatnost, a zatim izaberite stavku Više opcija.

3

Unesite određene adrese kontakata ili domene na listu dozvoljenih stavki.

4

Izaberite Primeni, a zatim u redu.