Cisco Jabber använder din kontaktlista som en tillåtelselista. Du behöver inte lägga till kontakter från din kontaktlista i din tillåtelselista.

Följande är exempel på hur tillåtelselistan fungerar:
Exempel 1: Tillåt specifika kontakter från din organisation
  1. Du anger att dina grundläggande sekretessinställningar ska blockera alla från ditt företag.

  2. Du anger sedan specifika IM-adresser för kontakter från ditt företag i din tillåtelselista.

Cisco Jabber blockerar alla kontakter från ditt företag förutom de specifika personerna som finns i din tillåtelselista.
Exempel 2: Tillåt specifika domäner
  1. Du anger i dina grundläggande sekretessinställningar att alla utanför ditt företag ska blockeras.

  2. Du lägger sedan till en specifik domän, såsom cisco.com, i din tillåtelselista.

Cisco Jabber blockerar alla utanför ditt företag, förutom personer som har IM-konton på cisco.com.
Exempel 3: Tillåt specifika kontakter från blockerade domäner
  1. Du lägger till en specifik domän, såsom cisco.com, i din blockeringslista.

  2. Du lägger sedan till en IM-adress, t.ex. anitaperez@cisco.com, i din tillåtelselista.

Cisco Jabber blockerar alla personer som har ett IM-konto på cisco.com förutom anitaperez@cisco.com.

1

Från hubbfönstret öppnar du menyn Inställningar och går till Alternativ. Om du använder en tidigare version av Cisco Jabber för Windows väljer du Arkiv > Alternativ > .

Fönstret Alternativ öppnas.

2

Välj fliken Sekretess och sedan Avancerat.

3

Ange specifika kontaktadresser eller domäner i Tillåtelselistan.

4

Välj Verkställ och sedan OK.