1

Otwórz zaproszenie e-mail i kliknij pozycję Dołącz do spotkania. Jeśli nie masz zaproszenia na spotkanie, skontaktuj się z prowadzącym spotkanie.

Jeśli dołączasz do spotkania po raz pierwszy, usługa Webex automatycznie pobierze aplikację. Aby zainstalować aplikację, kliknij plik instalatora i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli dołączasz z komputera z systemem Linux lub z Chromebooka, nie pojawi się monit o zainstalowanie czegokolwiek. Spotkanie po prostu otworzy się w Twojej przeglądarce.

2

Kliknij Otwórz Webex, jeśli zostaniesz o to poproszony, w przeciwnym razie kliknij Uruchom spotkanie.

3

Wprowadź swoje imię i nazwisko w takiej postaci, w jakiej ma pojawić się na spotkaniu, zaznacz opcję Zapamiętaj mnie, a następnie kliknij opcję Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej listy funkcji spotkań.

Jeśli chcesz po prostu szybko dołączyć do spotkania i nie potrzebujesz dostępu do wszystkich funkcji spotkań, kliknij opcję Dołącz jako gość.

4

Wprowadź swój adres e-mail, zaznacz opcję Zapamiętaj mnie, a następnie kliknij opcję Dalej.

5

Wprowadź hasło do spotkania (znajdziesz je w wiadomości e-mail z zaproszeniem), a następnie kliknij opcję Kontynuuj.

6

Zanim dołączysz do spotkania, możesz w oknie podglądu sprawdzić, czy Twoje audio i wideo są prawidłowo słyszalne i widoczne. Najpierw wybierz, w jaki sposób chcesz odbierać dźwięk.

 • Użyj komputera do obsługi audio (domyślnie) — użyj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.
 • Zadzwoń do mnie — po wprowadzeniu numeru telefonu usługa Webex zadzwoni do Ciebie. Ta opcja jest dostępna w wybranych planach usługi Webex prowadzącego i może nie być widoczna.
 • Wdzwanianie — jeśli do obsługi audio wolisz używać telefonu, wybierz numer po rozpoczęciu spotkania. Po dołączeniu do spotkania zostanie wyświetlona lista krajowych numerów dostępowych. Zanotuj kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Aby dołączyć do spotkania, musisz wprowadzić te numery.

  Wybierz jeden z dostępnych numerów, aby dołączyć do spotkania, a po wyświetleniu monitu wprowadź kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Jeśli nie masz identyfikatora uczestnika, naciśnij #, aby poczekać w poczekalni, aż wpuści Cię ktoś z uczestników spotkania.


   

  Twój identyfikator uczestnika łączy Twoją nazwę na spotkaniu z częścią audio. Jeśli nie wprowadzisz swojego identyfikatora uczestnika, połączenie audio pojawi się na liście uczestników jako użytkownik połączenia wdzwanianego, niezależnie od Twojej nazwy, i nie będziesz mieć możliwości sterowania częścią audio z poziomu aplikacji.

 • Nie łącz z częścią audio — użyj tej opcji, jeśli obsługa audio nie jest Ci potrzebna. Na przykład gdy znajdujesz się w sali konferencyjnej z zespołem lub ktoś połączył się już ze spotkaniem z urządzenia wideo.
7

Kliknijjeśli chcesz przywitać się ze wszystkimi, gdy dołączysz.

8

Kliknijjeśli chcesz, aby Cię widziano, gdy dołączysz.

Aby połączyć się ze zgodnym urządzeniem wideo, kliknij opcję Użyj systemu wideo.

9

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

Jeśli jesteś w podróży, możesz dołączyć do spotkania z telefonu firmy Apple, telefonu z systemem Android, tabletu albo zegarka Apple, korzystając z aplikacji mobilnej Webex.

Umożliwi to używanie funkcji wideo i czatu z innymi uczestnikami oraz udostępnianie zawartości.

1

Aby dołączyć do spotkania, dotknij w odpowiednim czasie pozycji Dołącz do spotkania znajdującej się w zaproszeniu e-mail.

Tap Join
2

Dotknij opcji Pobierz, aby zainstalować aplikację Webex Meetings i dołączyć do wideokonferencji.

Aby dołączyć do spotkania tylko z telefonu, dotknij numeru na ekranie.

3

Po zainstalowaniu aplikacji dotknij opcji Otwórz i zaakceptuj Warunki korzystania z usługi oraz Zasady ochrony prywatności.


 

Jeśli dołączasz do spotkania po raz pierwszy w systemie iOS, w celu przejścia do spotkania musisz ponownie wybrać łącze do spotkania z wiadomości e-mail z zaproszeniem lub z kalendarza.

4

Edytuj swoje imię i nazwisko do takiej postaci, w jakiej ma pojawić się na spotkaniu, a następnie wprowadź swój adres e-mail. Zaznacz pole wyboru Zapamiętaj mnie, jeśli nie chcesz ponownie wpisywać swojego imienia i nazwiska przy następnym dołączaniu do spotkania.

5

Dotknij opcji Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej listy funkcji spotkań.

Jeśli chcesz po prostu szybko dołączyć do spotkania i nie potrzebujesz dostępu do wszystkich funkcji spotkań, dotknij opcji Dołącz jako gość.

6

Dotknij opcji OK.


 

W razie potrzeby wprowadź hasło do spotkania (znajdziesz je w wiadomości e-mail z zaproszeniem) i dotknij opcji OK.

7

Przed dołączeniem do spotkania zmień ustawienia audio i wideo.

 • Użyj Internetu do obsługi audio (domyślnie) — użyj telefonu z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.
 • Zadzwoń do mnie — po wprowadzeniu numeru telefonu usługa Webex zadzwoni do Ciebie. Opcja ta jest dostępna w wybranych planach usługi Webex i może nie być widoczna.
 • Wdzwanianie — jeśli do obsługi audio wolisz używać telefonu, wybierz numer po rozpoczęciu spotkania. Lista krajowych numerów dostępowych jest dostępna w zaproszeniu na spotkanie. Wybierz tę opcję, jeśli przepustowość połączenia internetowego jest niska.

  Zanotuj kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Aby dołączyć do spotkania, musisz wprowadzić te numery.

  Wybierz jeden z dostępnych numerów, aby dołączyć do spotkania, a po wyświetleniu monitu wprowadź kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Jeśli nie masz identyfikatora uczestnika, naciśnij #, aby poczekać w poczekalni, aż wpuści Cię ktoś z uczestników spotkania.


   

  Twój identyfikator uczestnika łączy Twoją nazwę na spotkaniu z częścią audio. Jeśli nie wprowadzisz swojego identyfikatora uczestnika, połączenie audio pojawi się na liście uczestników jako użytkownik połączenia wdzwanianego, niezależnie od Twojej nazwy, i nie będziesz mieć możliwości sterowania częścią audio z poziomu aplikacji.

 • Nie nawiązuj połączenia audio — użyj tej opcji, jeśli chcesz dołączyć do spotkania i udostępniać zawartość, ale obsługa audio nie jest Ci potrzebna. Na przykład gdy znajdujesz się w sali konferencyjnej z zespołem lub ktoś połączył się już ze spotkaniem z urządzenia wideo.
8

Dotknij opcji Włącz wideo, aby przed dołączeniem do spotkania zobaczyć, jak będą Cię widzieć inni uczestnicy.

9

Kliknij opcję Połącz z urządzeniem, aby dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia wideo.

10

Dotknij opcji Dołącz.

Aby dołączyć do spotkania z przeglądarki, użyj aplikacji internetowej. Jest to najłatwiejszy sposób na dołączenie na Chromebooku, komputerze z systemem Linux lub jeśli po prostu nie chcesz niczego pobierać.

1

Otwórz zaproszenie e-mail i kliknij pozycję Dołącz do spotkania.

2

Usługa Webex zacznie przygotowywać połączenie ze spotkaniem. Jeśli dołączasz z komputera z systemem Windows lub komputera Mac, kliknij opcję Dołącz z przeglądarki. Jeśli dołączasz z komputera z systemem Linux lub z Chromebooka, nie pojawi się monit o zainstalowanie czegokolwiek. Spotkanie po prostu otworzy się w Twojej przeglądarce.


 

Zamiast tego może zostać załadowana strona ze szczegółami spotkania. W takim przypadku kliknij opcję Dołącz do spotkania.

3

Edytuj swoje imię i nazwisko do takiej postaci, w jakiej ma pojawić się na spotkaniu, zaznacz opcję Zapamiętaj mnie, a następnie kliknij opcję Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej listy funkcji spotkań.

Jeśli chcesz po prostu szybko dołączyć do spotkania i nie potrzebujesz dostępu do wszystkich funkcji spotkań, kliknij opcję Dołącz jako gość.

4

Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła do spotkania, wprowadź je (znajdziesz je w wiadomości e-mail z zaproszeniem) i kliknij opcję Kontynuuj.

5

Zanim dołączysz do spotkania, możesz w oknie podglądu sprawdzić, czy Twoje audio i wideo są prawidłowo słyszalne i widoczne. Najpierw wybierz, w jaki sposób chcesz odbierać dźwięk.

 • Użyj komputera do obsługi audio (domyślnie) — użyj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.
 • Zadzwoń do mnie — po wprowadzeniu numeru telefonu usługa Webex zadzwoni do Ciebie. Ta opcja jest dostępna w wybranych planach usługi Webex prowadzącego i może nie być widoczna.
 • Wdzwanianie — jeśli do obsługi audio wolisz używać telefonu, wybierz numer po rozpoczęciu spotkania. Po dołączeniu do spotkania zostanie wyświetlona lista krajowych numerów dostępowych. Zanotuj kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Aby dołączyć do spotkania, musisz wprowadzić te numery.

  Wybierz jeden z dostępnych numerów, aby dołączyć do spotkania, a po wyświetleniu monitu wprowadź kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Jeśli nie masz identyfikatora uczestnika, naciśnij #, aby poczekać w poczekalni, aż wpuści Cię ktoś z uczestników spotkania.


   

  Twój identyfikator uczestnika łączy Twoją nazwę na spotkaniu z częścią audio. Jeśli nie wprowadzisz swojego identyfikatora uczestnika, połączenie audio pojawi się na liście uczestników jako użytkownik połączenia wdzwanianego, niezależnie od Twojej nazwy, i nie będziesz mieć możliwości sterowania częścią audio z poziomu aplikacji.

 • Nie łącz z częścią audio — użyj tej opcji, jeśli obsługa audio nie jest Ci potrzebna. Na przykład gdy znajdujesz się w sali konferencyjnej z zespołem lub ktoś połączył się już ze spotkaniem z urządzenia wideo.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, zezwól przeglądarce na dostęp do kamery i mikrofonu, aby widzieć i słyszeć, co się dzieje na spotkaniu.

6

Kliknijjeśli chcesz przywitać się ze wszystkimi, gdy dołączysz.

7

Kliknijjeśli chcesz, aby Cię widziano, gdy dołączysz.

Aby połączyć się ze zgodnym urządzeniem wideo, kliknij opcję Użyj systemu wideo.

8

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

Jeśli masz problemy z przepustowością, może to być skuteczne rozwiązanie.

Po połączeniu się ze spotkaniem będziesz słyszeć wszystkich uczestników, ale nie będziesz widzieć ani uczestników, ani zawartości udostępnianej podczas spotkania.

1

Otwórz zaproszenie na spotkanie i zadzwoń pod jeden z numerów widocznych w obszarze Dołącz przez telefon. W zależności od planu spotkania prowadzącego zaproszenie e-mail zawiera listę numerów dostępowych,

2

Wprowadź numer spotkania lub kod dostępu, a następnie naciśnij #.

3

Wprowadź kod PIN lub identyfikator uczestnika, jeśli go masz. W przeciwnym razie naciśnij #, aby przejść do poczekalni spotkania, z której prowadzący spotkanie może Cię wpuścić.

Po dołączeniu do spotkania będziesz słyszeć wszystkich uczestników, ale nie będziesz widzieć ani uczestników, ani udostępnianej zawartości.

 

Aby widzieć zawartość udostępnianą podczas spotkania, dołącz przy użyciu komputera lub urządzenia przenośnego.

Najczęściej zadawane pytania

Nie potrzebujesz konta Webex, aby dołączać do spotkań, na które masz zaproszenie. Potrzebujesz zaproszenia e-mail zawierającego informacje potrzebne do dołączenia do spotkania.

Poproś organizatora spotkania o zaproszenie.

Jeśli do obsługi audio używasz komputera:

Przed rozpoczęciem spotkania dołącz do spotkania testowego i upewnij się, że urządzenia audio i wideo działają zgodnie z oczekiwaniami.

W trakcie dołączania do spotkania testowego jest automatycznie pobierana aplikacja Webex Meetings, więc będzie Ci łatwiej dołączyć do następnego spotkania.

Po kliknięciu łącza do spotkania (znajdującego się w wiadomości e-mail z zaproszeniem) aplikacja Webex Meetings jest pobierana automatycznie. Możesz ją również pobrać z witryny webex.com.

Pobierz teraz

Jeśli chcesz dołączyć bez pobierania jakiegokolwiek oprogramowania, dołącz z przeglądarki.

Aby skonfigurować spotkanie, musisz mieć konto Webex. Jeśli nie masz konta, zarejestruj bezpłatne konto i zacznij korzystać z usług.

 • Nie możesz być prowadzącym spotkanie. Jeśli zostałeś zaproszony na spotkanie, poproś prowadzącego o nagrywanie.


   

  Jeśli prowadzący nie bierze udziału w spotkaniu, współprowadzący przejmuje rolę prowadzącego i może nagrywać. Po dołączeniu pierwotnego prowadzącego zostaje mu przywrócona rola prowadzącego i możliwość nagrywania.

 • Twoja witryna może być poza miejscem przechowywania. Pobierz nagrania, aby je skopiować, a następnie usuń je w Centrum użytkownika, aby utworzyć obszar.

 • Nagrywanie może nie być włączone. Skontaktuj się z administratorem Webex .

 • Dla darmowych użytkowników nagrywanie jest dostępne tylko w aplikacji klasycznej. Nie można nagrać, jeśli rozpoczniesz spotkanie z aplikacji internetowej za pomocą Chromebooka.

 • Jeśli wizualne znaki wodne są dodawane do udostępnianej zawartości podczas spotkania, Twoja organizacja może uniemożliwić nagrywanie spotkania.