Ten artykuł nie dotyczy urządzeń DX 70 i DX 80

Dodawanie adnotacji do udziału ekranu

1

Udostępnij ekran laptopa lub telefonu komórkowego na tablicy. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić bezprzewodowo, oraz ten artykuł za pomocą kabla HDMI.

2

Wybierać , aby rozpocząć dodawanie adnotacji Jeśli nie jest widoczny, dotknij ekranu raz. Otwarcie funkcji rysowania może potrwać kilka sekund.

3

Rysuj na udostęnionym przy użyciu dostępnych kolorów. Możesz użyć gumki, aby usunąć to, czego nie chcesz zachować. Aby cofnąć się o jeden krok, dotknij opcji .

Aby zmienić rozmiar pióra, dotknij ikony pióra, aby otworzyć Opcje . Dotknij opcji, aby wybrać grubość linii, której chcesz użyć.

Aby wyczyścić tablicę, dotknij ikony gumki dwukrotnie i dotknij ikony Ikona Wyczyść wszystkie.

Aby powiększyć i pomniejszyć zdjęcie, rozsuń i zsuń palce na ekranie dotykowym. Można je powiększyć do 3 razy. Po powiększeniu możesz przesuwać tablicę, naciskając dwoma palcami i przesuwając w kierunku, w którym chcesz przenieść obraz.


4

Gdy skończysz z adnotacjami, kliknij Gotowe.

Po dotknięciu Gotowe możesz wybrać między Zatrzymaj lub Wznów. Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie ekranu, wybierz Stop. Obraz zostaje tymczasowo zapisany w menu tablicy na tablicy. Później po zakończeniu sesji można kontynuować pracę nad nią, wybierając obraz i Ikona adnotacji. Obraz zostanie usunięty po przejściu tablicy do trybu uśpienia.

Jeśli chcesz zatrzymać dodawanie adnotacji do udostępnionego ekranu, wybierz opcję Wznów. Obraz zostaje tymczasowo zapisany w menu tablicy na tablicy. Później po zakończeniu sesji można kontynuować pracę nad nią, wybierając obraz i Ikona adnotacji.

Dodawanie adnotacji do plików

Możesz dodawać adnotacje do plików, które zostały udostępnione w przestrzeni Webex, w tym do plików Enterprise Content Management (ECM).

1

Otwórz przestrzeń Webexową na płytce lub na urządzeniu z serii biurkowej i dotknij opcji pliki . Zobacz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji o wyświetlaniu pliku na urządzeniu.

2

Wybierać , aby rozpocząć dodawanie adnotacji Jeśli nie jest widoczny, dotknij ekranu raz. Otwarcie funkcji rysowania może potrwać kilka sekund.3

Gdy skończysz z adnotacjami, kliknij Gotowe. Obraz z adnotacjami można znaleźć w menu tablica i w folderze tablica na Webex obszarze

Dodawanie adnotacji do aplikacji internetowych

Można dodawać adnotacje do aplikacji www otwartych na płycie i w urządzeniach z serii biurkowej.

1

Wybierać , aby rozpocząć dodawanie adnotacji Jeśli nie jest widoczny, dotknij ekranu raz. Otwarcie funkcji rysowania może potrwać kilka sekund.

2

Rysuj na ekranie za pomocą dostępnych kolorów.

3

Gdy skończysz z adnotacjami, kliknij Gotowe. Obraz z adnotacjami można znaleźć w menu Tablica .

Utwórz kopię obrazu z adnotacją

Istnieje możliwość skopiowania swojego opatrzonego adnotacją obrazka. Kopia zostanie zapisana w menu Tablica. Gdy otworzysz ją ponownie, możesz kontynuować pracę nad nią tak, jak nad każdą inną tablicą.

1

Wybierać , aby rozpocząć dodawanie adnotacji Jeśli nie jest widoczny, dotknij ekranu raz. Otwarcie funkcji rysowania może potrwać kilka sekund.

2

Aby utworzyć kopię zdjęcia z adnotacją, dotknij opcji W lewym dolnym rogu.