Ovaj članak se ne primenjuje na DX 70 i DX 80 uređaje.

Komentarisanje deljenja na ekranu

1

Delite ekran laptop računara ili mobilnog telefona na tabli. Pročitajte ovaj članak da biste saznali kako da to uradite bežično i ovaj članak pomoću HDMI kabla.

2

Dodirnite Da biste počeli da komentarišete. Ako nije vidljiv, dodirnite ekran jednom. Otvaranje funkcije crtanja može potrajati nekoliko sekundi.

3

Crtanje na ekranu delite sa dostupnim bojama. Brisač možete da koristite da biste uklonili ono što ne želite da zadržite. Da biste se vratili jedan korak unazad, tapnite .

Da biste promenili veličinu olovke, dodirnite ikonu olovke da biste otvorili opcije . Tapnite da biste izabrali debljinu linije koju želite da koristite.

Da biste obrisali belu tablu, dodirnite ikonu brisač dva puta i dodirnite Obriši svu ikonu.

Da biste uvećali i umanjili sliku, uštipkajte i uštipkajte na ekranu osetljivom na dodir. Možete uvećati do 3x. Dok ste uvećani, belu tablu možete da pomerate tako što ćete pritisnuti dva prsta i brzo preći na željeni smer u kom želite da premestite sliku.


4

Kada završite sa beleškama, dodirnite Gotovo .

Nakon tapkanja na dugme "Gotovo " možete izabrati između opcije "Zaustavi " ili " Nastavi". Ako želite da prestanete da delite ekran, kliknite na dugme " Zaustavi". Slika se privremeno skladišti u meni Bele table na tabli. Kasnije tokom sesije možete da nastavite da radite na njemu tako što ćete dodirnuti sliku i Ikona "Annotate". Slika se briše kada tabla zaspi.

Ako želite da zaustavite komentarisanje i vratite se na deljeni ekran, kliknite na dugme Nastavi . Slika se privremeno skladišti u meni Bele table na tabli. Kasnije tokom sesije možete da nastavite da radite na njemu tako što ćete dodirnuti sliku i Ikona "Annotate".

Komentarisanje datoteka

Možete da komentarišete datoteke koje ste delili u Webex, uključujući ECM (Enterprise Content Management) datoteke.

1

Otvorite prostor Webex na uređaju Board ili Desk Series i dodirnite Datoteke . Više informacija o prikazivanju datoteke na uređaju potražite u ovom članku.

2

Dodirnite Da biste počeli da komentarišete. Ako nije vidljiv, dodirnite ekran jednom. Otvaranje funkcije crtanja može potrajati nekoliko sekundi.3

Kada završite sa beleškama, dodirnite Gotovo . Svoju sliku sa natpisom možete pronaći u meniju "Bela tabla" i u fascikli "Bela tabla" Webex prostora.

Komentarisanje Web aplikacija

Možete da komentarišete veb aplikacije koje su otvorene na uređajima Board i Desk Series.

1

Dodirnite Da biste počeli da komentarišete. Ako nije vidljiv, dodirnite ekran jednom. Otvaranje funkcije crtanja može potrajati nekoliko sekundi.

2

Crtanje na ekranu pomoću dostupnih boja.

3

Kada završite sa beleškama, dodirnite Gotovo . Svoju anotiranu sliku možete pronaći u meniju "Bela tabla ".

Kreiranje kopije napisane slike

Možete da kopirate svoju komentarisanu sliku. Kopija se čuva u meniju " Bela tabla ". Kada ga ponovo otvorite, možete da nastavite da radite na njemu kao na bilo kojoj drugoj beloj tabli.

1

Dodirnite Da biste počeli da komentarišete. Ako nije vidljiv, dodirnite ekran jednom. Otvaranje funkcije crtanja može potrajati nekoliko sekundi.

2

Da biste kreirali kopiju komentarisane slike, dodirnite U donjem levom uglu.