Ta funkcja jest dostępna na naszej platformie spotkań Webex Suite. Dowiedz się, czy Twoje spotkania odbywają się na platformie spotkań Webex Suite.


 

Niektóre połączenia w aplikacji Webex mają również te funkcje.

1

Zrób jedno z poniższych:

 • Gdy udostępniasz ekran lub aplikację, kliknij Więcej opcji udostępnianiamore sharing options button > start annotationDodawanie adnotacji.
 • Gdy udostępniasz plik lub ktoś inny udostępnia swój ekran, aplikację lub plik, kliknij start annotationDodawanie adnotacji.

  Podczas spotkania można również kliknąć prawym przyciskiem myszy udostępnioną zawartość i kliknąć adnotacja.

2

Możesz wybrać spośród następujących narzędzi adnotacji, aby rozpocząć oznaczanie adnotacji:

Narzędzie

Opis

drag the panel Umożliwia przesuwanie panelu adnotacji w interfejsie spotkania w celu uzyskania wygodnego dostępu do narzędzi adnotacji.
Whiteboard pointer Umożliwia sterowanie ekranem i przesuwanie wskaźnika myszy. Nie wprowadza żadnych zmian ani adnotacji na ekranie.
disappearing pen Umożliwia rysowanie lub pisanie na ekranie za pomocą atramentu laserowego. Jednak atrament znika automatycznie po krótkim czasie, umożliwiając tymczasowe wyróżnienie lub podkreślenie czegoś bez trwałego oznaczania ekranu.
Whiteboard pen Umożliwia rysowanie lub pisanie na ekranie za pomocą atramentu laserowego. Pociągnięcia wykonane za pomocą narzędzia Pióro pozostają na ekranie, dopóki nie zostaną ręcznie usunięte lub zapisane.
Whiteboard textUmożliwia użycie klawiatury do wpisywania zamiast rysowania tekstu za pomocą myszy.
Whiteboard eraser Umożliwia usunięcie lub wymazanie wszelkich adnotacji lub pociągnięć wykonanych na ekranie. Możesz wybrać gumkę, a następnie kliknąć adnotację, aby ją usunąć.
undo Umożliwia cofnięcie lub cofnięcie ostatniej wykonanej adnotacji lub czynności. Pomaga poprawić błędy lub usunąć adnotację, której nie zamierzałeś wprowadzić.
redo Umożliwia ponowne zastosowanie adnotacji lub czynności, które zostały wcześniej cofnięte za pomocą narzędzia Cofnij. Służy do przywrócenia adnotacji lub działania, które zostało omyłkowo usunięte.
clean up

Udostępnia opcje usuwania adnotacji z ekranu. Zawiera następujące opcje podrzędne:

 • Wyczyść wszystkie adnotacje : Usuwa wszystkie adnotacje wprowadzone przez dowolnego uczestnika na ekranie.
 • Wyczyść moje adnotacje : Usuwa tylko wprowadzone przez Ciebie adnotacje.
 • Wyczyść adnotacje innych uczestników : Usuwa adnotacje utworzone przez innych uczestników, ale nie przez Ciebie.
save Umożliwia wykonanie zrzutu ekranu ze wszystkimi adnotacjami i zapisanie go w folderze Pobrane.

Umożliwia zarządzanie uprawnieniami do adnotacji dla uczestników. Zawiera następujące opcje:

 • Każdy może dodawać adnotacje : Umożliwia wszystkim uczestnikom tworzenie adnotacji na ekranie bez zgody.
 • Inni muszą poprosić o zatwierdzenie : Uczestnicy muszą poprosić o pozwolenie na tworzenie adnotacji, a prowadzący lub prezenter może zatwierdzić lub odrzucić prośby.
 • Blokuj wszystkie prośby o dodanie adnotacji : Wyłącza uprawnienia do adnotacji dla wszystkich uczestników.
cancel Udostępnia opcje zatrzymania lub anulowania sesji adnotacji.

Ta funkcja jest dostępna na naszej platformie spotkań Webex Suite. Dowiedz się, czy Twoje spotkania odbywają się na platformie spotkań Webex Suite.


 

Niektóre połączenia w aplikacji Webex mają również te funkcje.

1

Zrób jedno z poniższych:

 • Gdy udostępniasz ekran lub aplikację, kliknij Więcej opcji udostępnianiamore sharing options button > start annotationDodawanie adnotacji.
 • Gdy udostępniasz plik lub ktoś inny udostępnia swój ekran, aplikację lub plik, kliknij start annotationDodawanie adnotacji.

  Podczas spotkania można również kliknąć prawym przyciskiem myszy udostępnioną zawartość i kliknąć adnotacja.

2

Możesz wybrać spośród następujących narzędzi adnotacji, aby rozpocząć oznaczanie adnotacji:

Narzędzie

Opis

drag the panel Umożliwia przesuwanie panelu adnotacji w interfejsie spotkania w celu uzyskania wygodnego dostępu do narzędzi adnotacji.
Whiteboard pointer Umożliwia sterowanie ekranem i przesuwanie wskaźnika myszy. Nie wprowadza żadnych zmian ani adnotacji na ekranie.
disappearing pen Umożliwia rysowanie lub pisanie na ekranie za pomocą atramentu laserowego. Jednak atrament znika automatycznie po krótkim czasie, umożliwiając tymczasowe wyróżnienie lub podkreślenie czegoś bez trwałego oznaczania ekranu.
Whiteboard pen Umożliwia rysowanie lub pisanie na ekranie za pomocą atramentu laserowego. Pociągnięcia wykonane za pomocą narzędzia Pióro pozostają na ekranie, dopóki nie zostaną ręcznie usunięte lub zapisane.
Whiteboard textUmożliwia użycie klawiatury do wpisywania zamiast rysowania tekstu za pomocą myszy.
Whiteboard eraser Umożliwia usunięcie lub wymazanie wszelkich adnotacji lub pociągnięć wykonanych na ekranie. Możesz wybrać gumkę, a następnie kliknąć adnotację, aby ją usunąć.
undo Umożliwia cofnięcie lub cofnięcie ostatniej wykonanej adnotacji lub czynności. Pomaga poprawić błędy lub usunąć adnotację, której nie zamierzałeś wprowadzić.
redo Umożliwia ponowne zastosowanie adnotacji lub czynności, które zostały wcześniej cofnięte za pomocą narzędzia Cofnij. Służy do przywrócenia adnotacji lub działania, które zostało omyłkowo usunięte.
clean up

Udostępnia opcje usuwania adnotacji z ekranu. Zawiera następujące opcje podrzędne:

 • Wyczyść wszystkie adnotacje : Usuwa wszystkie adnotacje wprowadzone przez dowolnego uczestnika na ekranie.
 • Wyczyść moje adnotacje : Usuwa tylko wprowadzone przez Ciebie adnotacje.
 • Wyczyść adnotacje innych uczestników : Usuwa adnotacje utworzone przez innych uczestników, ale nie przez Ciebie.
save Umożliwia wykonanie zrzutu ekranu ze wszystkimi adnotacjami i zapisanie go w folderze Pobrane.

Umożliwia zarządzanie uprawnieniami do adnotacji dla uczestników. Zawiera następujące opcje:

 • Każdy może dodawać adnotacje : Umożliwia wszystkim uczestnikom tworzenie adnotacji na ekranie bez zgody.
 • Inni muszą poprosić o zatwierdzenie : Uczestnicy muszą poprosić o pozwolenie na tworzenie adnotacji, a prowadzący lub prezenter może zatwierdzić lub odrzucić prośby.
 • Blokuj wszystkie prośby o dodanie adnotacji : Wyłącza uprawnienia do adnotacji dla wszystkich uczestników.
cancel Udostępnia opcje zatrzymania lub anulowania sesji adnotacji.

Ta funkcja jest dostępna na naszej platformie spotkań Webex Suite. Dowiedz się, czy Twoje spotkania odbywają się na platformie spotkań Webex Suite.

1

Gdy ktoś inny udostępnia swój ekran, wybierz opcję Adnotacja wysłanie żądania adnotacji do prezentera.

2

Możesz wybrać spośród następujących narzędzi adnotacji, aby rozpocząć oznaczanie adnotacji:

Narzędzie

Opis

Odwróć lub cofnij ostatnie adnotacje lub wykonane działanie.
Ponownie zastosuj adnotację lub czynność, które zostały wcześniej cofnięte przy użyciu narzędzia cofania.
disappearing pen
 • Wskaźnikdisappearing penpozwala rysować lub pisać na ekranie za pomocą znikającego atramentu. Jednak atrament znika automatycznie po krótkim czasie, umożliwiając tymczasowe wyróżnienie lub podkreślenie czegoś bez trwałego oznaczania ekranu.
 • DługopisWhiteboard penumożliwia rysowanie lub pisanie na ekranie przy użyciu trwałego atramentu. Pociągnięcia wykonane za pomocą narzędzia Pióro pozostają na ekranie, dopóki nie zostaną ręcznie usunięte lub zapisane.
in-meeting whiteboarding format text buttonUmożliwia użycie klawiatury do wpisywania zamiast rysowania tekstu ze wskaźnikiem.
Whiteboard eraserUsuń lub usuń wszelkie adnotacje lub uderzenia wykonane na ekranie.
clean upUsuń wszystkie adnotacje.
save Umożliwia przechwycenie zrzutu ekranu ze wszystkimi adnotacjami i zapisanie go.

Ta funkcja jest dostępna na naszej platformie spotkań Webex Suite. Dowiedz się, czy Twoje spotkania odbywają się na platformie spotkań Webex Suite.

1

Gdy Ty lub ktoś inny udostępniasz swój ekran, dotknij opcji Rozpocznij dodawanie adnotacji.

2

Możesz wybrać spośród następujących narzędzi adnotacji, aby rozpocząć oznaczanie adnotacji:

Narzędzie

Opis

undoOdwróć lub cofnij ostatnie adnotacje lub wykonane działanie.
redoPonownie zastosuj adnotację lub czynność, które zostały wcześniej cofnięte przy użyciu narzędzia cofania.
in-meeting whiteboarding toolbar hand pointer button
 • Wskaźnikin-meeting whiteboarding toolbar hand pointer buttonpozwala rysować lub pisać na ekranie za pomocą znikającego atramentu. Jednak atrament znika automatycznie po krótkim czasie, umożliwiając tymczasowe wyróżnienie lub podkreślenie czegoś bez trwałego oznaczania ekranu.
 • DługopisWhiteboard penumożliwia rysowanie lub pisanie na ekranie przy użyciu trwałego atramentu. Pociągnięcia wykonane za pomocą narzędzia Pióro pozostają na ekranie, dopóki nie zostaną ręcznie usunięte lub zapisane.
Whiteboard textUmożliwia użycie klawiatury do wpisywania zamiast rysowania tekstu za pomocą wskaźnika.
Whiteboard eraserUsuń lub usuń wszelkie adnotacje lub uderzenia wykonane na ekranie.
clean upUsuń wszystkie adnotacje.
save Umożliwia przechwycenie zrzutu ekranu ze wszystkimi adnotacjami i zapisanie go.
3

Aby zatrzymać dodawanie adnotacji, dotknij opcji Zatrzymaj dodawanie adnotacji.


 
Można również Wycisz siebie podczas dodawania adnotacji do treści.

Nie można uruchomić adnotacji w aplikacji internetowej Webex Meetings . Gdy ktoś zacznie dodawać adnotacje w aplikacji Webex na komputery lub urządzenia przenośne, Ty również możesz edytować.

1

Aby rozpocząć dodawanie adnotacji, kliknijEdit.

2

Do wyboru są następujące narzędzia:

 • Kolorzmienia kolor znacznika.
 • Gumkazamienia znacznik w gumkę, aby usunąć zmiany. Gumka Kliknij przyciskponownie i wybierz opcję Wyczyść wszystko, aby usunąć wszystkie zmiany. Możesz kliknąć przycisk Cofnijaby przywrócić zmiany, które właśnie wyczyściłeś.
 • Cofnijusuwa ostatnią edycję. Możesz kontynuować klikanie cofania i usuwania każdej edycji, aż powrócisz do ostatniej zapisanej migawki.
3

Po zakończeniu kliknij Wstecz .