Neki pozivi u Webex Aplikaciji takođe imaju ove funkcije.

1

Kada vi ili neko drugi deli svoj ekran, izaberite stavku Beleška da biste kreirali belešku.

2

Možete odabrati nešto od sledećeg da biste počeli da označavate belešku:

 • Boja menja boju označivača.
 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanje ili ponovo kliknite na brisač da biste izabrali opciju Obriši sve i uklonili sva uređivanja. Možete da kliknete na dugme "Opozovi radnju" da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.
 • Lepljive gaćice kreiraju i dodaju lepljive. Možete da dodate tekst, promenite boju i premestite štapiće.
 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje. Možete da nastavite sa opozivanjem i uklanjanjem svakog uređivanja dok se ne vratite na poslednju sačuvanu belešku.
3

Kada završite, izaberite gotovo i beleška će biti sačuvana na listi Belih tabli .

4

Kliknite na dugme "Zaustavi deljenje" da biste prestali da delite belešku.


Neki pozivi u Webex Aplikaciji takođe imaju ove funkcije.

1

Kada vi ili neko drugi deli svoj ekran, izaberite stavku Beleška da biste kreirali belešku.

2

Možete odabrati nešto od sledećeg da biste počeli da označavate belešku:

 • Boja menja boju označivača.
 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanje ili ponovo kliknite na brisač da biste izabrali opciju Obriši sve i uklonili sva uređivanja. Možete da kliknete na dugme "Opozovi radnju" da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.
 • Lepljive gaćice kreiraju i dodaju lepljive. Možete da dodate tekst, promenite boju i premestite štapiće.
 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje. Možete da nastavite sa opozivanjem i uklanjanjem svakog uređivanja dok se ne vratite na poslednju sačuvanu belešku.
3

Kada završite, izaberite gotovo i beleška će biti sačuvana na listi Belih tabli .

4

Kliknite na dugme "Zaustavi deljenje" da biste prestali da delite belešku.

5

Kliknite na dugme "Da biste se vratili deljenju ekrana" .

Ne možete da započnete belešku u Veb aplikaciji Webex Meetings . Kada neko počne da komentariše u Webex aplikaciji za radnu površinu ili mobilni telefon, možete i vi da uređujete.

1

Kliknite na dugme "Da biste počeli sa komentarisanjem" Uredi.

2

Možete odabrati neki od sledećih alatki:

 • Boja menja boju označivača.
 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanja. Ponovo kliknite na dugme Brisač i izaberite obriši sve da biste uklonili sva uređivanja. Možete da kliknete na dugme "Opozovi radnju" da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.
 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje. Možete da nastavite da birate na dugme "Opozovi radnju" i uklonite svako uređivanje dok se ne vratite na poslednji sačuvani snimak.
3

Kada završite, kliknite na dugme " Nazad".