Tato funkce je dostupná na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda se na vašich schůzkách používá platforma pro schůzky Webex Suite.


 

Někteří v aplikaci Webex mít také tyto funkce.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Když sdílíte obrazovku nebo aplikaci, klikněte na možnost Další možnosti sdílenímore sharing options button > start annotationPoznámky.
 • Když sdílíte soubor nebo někdo jiný sdílí svou obrazovku, aplikaci nebo soubor, klikněte na tlačítko start annotationPoznámky.

  Na schůzce můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na sdílený obsah a kliknout na možnost Poznámky.

2

Chcete-li začít označovat poznámku, můžete vybrat z následujících nástroje poznámek pro poznámky:

Nástroj

Popis

drag the panel Umožňuje přesunout panel poznámek v rozhraní schůzky a získat tak pohodlný přístup k nástroje poznámek.
Whiteboard pointer Umožňuje ovládat obrazovku a pohybovat ukazatelem myši. Na obrazovce nedělá žádné změny ani poznámky.
disappearing pen Umožňuje kreslit nebo psát na obrazovku pomocí laserového inkoustu. Rukopis však po krátké době automaticky zmizí, což umožňuje dočasně zvýraznit nebo zvýraznit určitou oblast, aniž by se obrazovka trvale ponechala.
Whiteboard pen Umožňuje kreslit nebo psát na obrazovku pomocí laserového inkoustu. Tahy provedené nástrojem pero zůstanou na obrazovce, dokud nejsou ručně vymazány nebo uloženy.
Whiteboard textUmožňuje použít klávesnici k psaní namísto kreslení textu myší.
Whiteboard eraser Umožňuje odebrat nebo vymazat všechny poznámky nebo tahy vytvořené na obrazovce. Můžete vybrat gumu a potom kliknout na poznámku, kterou chcete odebrat.
undo Umožňuje vrátit zpět nebo vrátit poslední anotaci nebo akci. Pomůže vám opravit chyby nebo odebrat poznámku, kterou jste nechtěli vytvořit.
redo Umožňuje znovu použít poznámku nebo akci, která byla dříve vrácena pomocí nástroje zpět. Slouží k obnovení anotace nebo akce, která byla omylem odstraněna.
clean up

Poskytuje možnosti pro odebrání poznámek z obrazovky. Zahrnuje následující dílčí možnosti:

 • Vymazat všechny poznámky : Odebere všechny poznámky z obrazovky vytvořené kterýmkoli účastníkem.
 • Vymazat mé poznámky : Odebere pouze vámi vytvořené poznámky.
 • Vymazat poznámky ostatních účastníků : Odebere poznámky vytvořené jinými účastníky, nikoli však vaše.

save Umožňuje pořídit snímek obrazovky se všemi poznámkami a uložit jej do složky Stažené soubory.

Umožňuje spravovat oprávnění k poznámkám pro účastníky. Zahrnuje následující možnosti:

 • Kdokoli může přidávat poznámky : Umožňuje všem účastníkům přidávat poznámky na obrazovku bez jakéhokoli schvalování.
 • Ostatní musí požádat o souhlas : Účastníci musí požádat o oprávnění k vytváření poznámek a hostitel nebo přednášející může žádosti schvalovat nebo zamítat.
 • Blokovat všechny žádosti o přidání poznámek : Zakáže oprávnění pro poznámky všem účastníkům.

cancel Poskytuje možnosti zastavení nebo zrušení relace poznámky.

Tato funkce je dostupná na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda se na vašich schůzkách používá platforma pro schůzky Webex Suite.


 

Někteří v aplikaci Webex mít také tyto funkce.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Když sdílíte obrazovku nebo aplikaci, klikněte na možnost Další možnosti sdílenímore sharing options button > start annotationPoznámky.
 • Když sdílíte soubor nebo někdo jiný sdílí svou obrazovku, aplikaci nebo soubor, klikněte na tlačítko start annotationPoznámky.

  Na schůzce můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na sdílený obsah a kliknout na možnost Poznámky.

2

Chcete-li začít označovat poznámku, můžete vybrat z následujících nástroje poznámek pro poznámky:

Nástroj

Popis

drag the panel Umožňuje přesunout panel poznámek v rozhraní schůzky a získat tak pohodlný přístup k nástroje poznámek.
Whiteboard pointer Umožňuje ovládat obrazovku a pohybovat ukazatelem myši. Na obrazovce nedělá žádné změny ani poznámky.
disappearing pen Umožňuje kreslit nebo psát na obrazovku pomocí laserového inkoustu. Rukopis však po krátké době automaticky zmizí, což umožňuje dočasně zvýraznit nebo zvýraznit určitou oblast, aniž by se obrazovka trvale ponechala.
Whiteboard pen Umožňuje kreslit nebo psát na obrazovku pomocí laserového inkoustu. Tahy provedené nástrojem pero zůstanou na obrazovce, dokud nejsou ručně vymazány nebo uloženy.
Whiteboard textUmožňuje použít klávesnici k psaní namísto kreslení textu myší.
Whiteboard eraser Umožňuje odebrat nebo vymazat všechny poznámky nebo tahy vytvořené na obrazovce. Můžete vybrat gumu a potom kliknout na poznámku, kterou chcete odebrat.
undo Umožňuje vrátit zpět nebo vrátit poslední anotaci nebo akci. Pomůže vám opravit chyby nebo odebrat poznámku, kterou jste nechtěli vytvořit.
redo Umožňuje znovu použít poznámku nebo akci, která byla dříve vrácena pomocí nástroje zpět. Slouží k obnovení anotace nebo akce, která byla omylem odstraněna.
clean up

Poskytuje možnosti pro odebrání poznámek z obrazovky. Zahrnuje následující dílčí možnosti:

 • Vymazat všechny poznámky : Odebere všechny poznámky z obrazovky vytvořené kterýmkoli účastníkem.
 • Vymazat mé poznámky : Odebere pouze vámi vytvořené poznámky.
 • Vymazat poznámky ostatních účastníků : Odebere poznámky vytvořené jinými účastníky, nikoli však vaše.

save Umožňuje pořídit snímek obrazovky se všemi poznámkami a uložit jej do složky Stažené soubory.

Umožňuje spravovat oprávnění k poznámkám pro účastníky. Zahrnuje následující možnosti:

 • Kdokoli může přidávat poznámky : Umožňuje všem účastníkům přidávat poznámky na obrazovku bez jakéhokoli schvalování.
 • Ostatní musí požádat o souhlas : Účastníci musí požádat o oprávnění k vytváření poznámek a hostitel nebo přednášející může žádosti schvalovat nebo zamítat.
 • Blokovat všechny žádosti o přidání poznámek : Zakáže oprávnění pro poznámky všem účastníkům.

cancel Poskytuje možnosti zastavení nebo zrušení relace poznámky.

Tato funkce je dostupná na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda se na vašich schůzkách používá platforma pro schůzky Webex Suite.

1

Když svou obrazovku sdílí někdo jiný, vyberte možnost Poznámky odeslat přednášejícímu žádost o poznámku.

2

Chcete-li začít označovat poznámku, můžete vybrat z následujících nástroje poznámek pro poznámky:

Nástroj

Popis

Vrátit nebo vrátit poslední provedenou poznámku nebo akci zpět.
Znovu použijte poznámku nebo akci, která byla dříve vrácena pomocí nástroje zpět.
disappearing pen
 • Ukazateldisappearing penumožňuje kreslit nebo psát na obrazovku mizejícím inkoustem. Rukopis však po krátké době automaticky zmizí, což umožňuje dočasně zvýraznit nebo zvýraznit určitou oblast, aniž by se obrazovka trvale ponechala.
 • PeroWhiteboard penumožňuje kreslit nebo psát na obrazovku permanentním inkoustem. Tahy provedené nástrojem pero zůstanou na obrazovce, dokud nejsou ručně vymazány nebo uloženy.
in-meeting whiteboarding format text buttonUmožňuje použít klávesnici k psaní namísto kreslení textu ukazatelem.
Whiteboard eraserOdstraňte nebo smažte všechny poznámky nebo tahy provedené na obrazovce.
clean upOdstranit všechny poznámky.
save Umožňuje zachytit snímek obrazovky se všemi poznámkami a uložit jej.

Tato funkce je dostupná na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda se na vašich schůzkách používá platforma pro schůzky Webex Suite.

1

Když vy nebo někdo jiný sdílí obrazovku, klepněte na možnost Spustit poznámku.

2

Chcete-li začít označovat poznámku, můžete vybrat z následujících nástroje poznámek pro poznámky:

Nástroj

Popis

undoVrátit nebo vrátit poslední provedenou poznámku nebo akci zpět.
redoZnovu použijte poznámku nebo akci, která byla dříve vrácena pomocí nástroje zpět.
in-meeting whiteboarding toolbar hand pointer button
 • Ukazatelin-meeting whiteboarding toolbar hand pointer buttonumožňuje kreslit nebo psát na obrazovku mizejícím inkoustem. Rukopis však po krátké době automaticky zmizí, což umožňuje dočasně zvýraznit nebo zvýraznit určitou oblast, aniž by se obrazovka trvale ponechala.
 • PeroWhiteboard penumožňuje kreslit nebo psát na obrazovku permanentním inkoustem. Tahy provedené nástrojem pero zůstanou na obrazovce, dokud nejsou ručně vymazány nebo uloženy.
Whiteboard textUmožňuje použít klávesnici k psaní namísto kreslení textu ukazatelem.
Whiteboard eraserOdstraňte nebo smažte všechny poznámky nebo tahy provedené na obrazovce.
clean upOdstranit všechny poznámky.
save Umožňuje zachytit snímek obrazovky se všemi poznámkami a uložit jej.
3

Přidávání poznámek ukončíte klepnutím na možnost Zastavit přidávání poznámek.


 
Můžete také Ztlumit při přidávání poznámek k obsahu.

Ve webové aplikaci Webex Meetings nelze vytvořit poznámku. Jakmile někdo začne přidávat poznámky v aplikaci Webex pro počítače nebo mobilní zařízení, můžete upravovat i vy.

1

Chcete-li začít přidávat poznámky, klepněte na tlačítkoEdit.

2

Můžete vybrat z následujících nástrojů:

 • Barvazmění barvu markeru.
 • Gumazmění marker na gumu, aby odstranil úpravy. Klikněte na gumuznovu a výběrem možnosti Vymazat vše odeberte všechny úpravy. Můžete kliknout na tlačítko Zpětobnovit úpravy, které jste právě vymazali.
 • Vrátíodstraní vaši poslední úpravu. Můžete pokračovat v klepnutí na tlačítko Vrátit zpět a odebrat jednotlivé úpravy, dokud se nevrátíte k poslednímu uloženému snímku.
3

Až budete hotovi, klikněte Zpět .